Pytania i odpowiedzi

PrawoHandlowe 16062021 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. PrawoHandlowe 16062021 1
Ilość pytań: 82 Rozwiązywany: 815 razy
Pytanie 1
Opdadatkowanie Spółka akcyjna
podwójne opodatkowanie
opodatkowanie CIT i od zysków kapitałowych
Pytanie 2
Odpowiedzialność w spółce akcyjnej:
jako spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem spółki.
Właściciele (czyli akcjonariusze) nie odpowiadają za zobowiązania spółki
Pytanie 3
Walne zgromadzenie spółki akcyjnej
Odpowiedzialne jest za najważniejsze sprawy spółki.
Pytanie 4
W skład walnego zgromadzenia wchodzi
akcjonariusze
Pytanie 5
Rada nadzorcza spółki akcyjnej
jest obowiązkowym organem nadzorczym
powoływanym na okres maksymalny 5 lat
co najmniej 3 członków (w spółkach publicznych co najmniej 5 członków) wykonuje nadzór nad zarządem
Pytanie 6
Zarząd spółki akcyjnej
może składać się z jednego lub większej liczby członków
powoływany jest maksymalnie na okres 5 lat
Z mocy prawa ciąży na zarządzie zakaz konkurencji
Pytanie 7
Obligatoryjne organy spółki zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie akcyjnej:
zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy
Pytanie 8
Spółka akcyjna
Nazwa spółki musi zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna” lub skrót
prowadzi pełną księgowość i sprawozdawczość finansową.
Pytanie 9
spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną.
Z chwilą wpisu do rejestru
Pytanie 10
Spółka akcyjna.Statut spółki wymaga formy
aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
Pytanie 11
Spółkę akcyjną może założyć
jedna lub większa ilość podmiotów.
osoby fizyczne, jak i osoby prawna czy jednostki organizacyjna nie mające osobowości prawnej
Pytanie 12
Spółka akcyjna
Posiada osobowość prawną
jest odrębnym podmiotem od jej właścicieli
minimalny kapitał zakładowy do utworzenia spółki akcyjnej wynosi 100.000
obowiązuje ją wpis do KRS
Pytanie 13
Pytanie 14
W spółce z o.o. w odróżnieniu do spółek osobowych występuje
dwukrotne opodatkowanie,
odpodatkowanie CIT i podatek od zysków kapitałowych
Pytanie 15
Spółka z o.o.
spółka z o.o. sama odpowiada za zobowiązania całym majątkiem spółki
wspólnicy ryzykują jedynie wkładem, który zainwestowali w spółkę.
Pytanie 16
Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
wspólnikiem spółki z o.o. nie może być spółka cywilna (
Nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną
Zarząd może składać się z jednego lub kliku członków zarządu
W spółce z o.o. konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości
Pytanie 17
Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Posiada osobowość prawną
Może być tworzona przez co najmniej jedną osobę
Wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy jednostka organizacyjna
Pytanie 18
SP. Z O.O.
Jako spółka prawa handlowego rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Umowa spółki ( wymaga formy aktu notarialnego
Pytanie 19
SP. Z O.O.
Kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 5.000 PLN
minimalna kwota udziału to 50 PLN
Nazwa spółki musi zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót
Pytanie 20
Krajowy Rejestr Sądowy
jest rejestrem centralnym o zasięgu ogólnokrajowym
Istnieje tylko jeden Krajowy Rejestr Sądowy
Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru

Powiązane tematy

#prawohandlowe #16062021 #1