Pytania i odpowiedzi

"Kolokwium" z immunologii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Praca wykonana przez: Wiktorię Norman, Emilię Szymańską, Aleksandrę Śląską i Martynę Śmietańską
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 582 razy
Pytanie 1
Cytokiny to
białka wpływające na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej
Pytanie 2
Test radioimmunosorbentu RIST - do czego służy?
Służy do oznaczania poziomu IgE
Pytanie 3
Antygeny to:
cukrowce lub białka
Pytanie 4
Jądro o określonej liczbie nukleonów to:
nuklid
Pytanie 5
W jakim żelu przeprowadza się najczęściej reakcję precypitacji?
agarowym lub agarozowym
Pytanie 6
Do głównych układów grupowych krwinek czerwonych należą układy:
AB0, MNSs, Lewis , Rh
Pytanie 7
Wymień etapy bezpośredniego testu Elisa.
1) Opłaszczanie płytki antygenem. 2) Inkubacja z przeciwciałem pierwszorzędowym (połączonym z enzymem). 3) Inkubacja z odpowiednim substratem powodująca reakcję.
Pytanie 8
Wymień od czego zależy reakcja precypitacji?
stężenia antygenów, stężenia przeciwciał, temperatury, czasu reakcji, stężenia elektrolitów
Pytanie 9
Zaznacz fałszywą odpowiedź. Testy immunologiczne to testy do:
wykrywania wad płodów
Pytanie 10
Wymień dwie cechy antygenu
Immunogenność i Antygenowość
Pytanie 11
Jaki typ przeciwciał jest produkowany w przypadku raka komórek plazmatycznych?
białko monoklonalne
Pytanie 12
Połącz wyrażenie z opisem
Proteinogram
badanie diagnostyczne - elektroforetyczny rozdział białek surowicy na frakcje i ilościowym oraz procentowym oznaczeniu ich składu
Surowica krwi
produkt krzepnięcia krwi i retrakcji (rozpuszczania) skrzepu. To płynna frakcja krwi pozbawiona krwinek, płytek krwi oraz fibrynogenu i czynników krzepnięcia.
Metody radioimmunologiczne
wykrywają reakcję antygenu ze swoistym przeciwciałem w poprzez pomiar radioaktywności izotopu promieniotwórczego, którym wyznakowany jest jeden ze składników reakcji
Immunohistochemia
wykrywanie antygenów w skrawkach mikroskopowych w histopatologii i histologii
Pytanie 13
Rozwiń skrót FACS:
Fluorescence Activating Cell Sorting
Pytanie 14
Wskaz która surowica jest poprawna
Strzałka wskazuje na albuminę

Powiązane tematy