Pytania i odpowiedzi

"Samochwała"

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 1084 razy
Pytanie 1
Gdzie stała Samochwała?
w kącie
Pytanie 2
Samochwała uważała, że ma:
najpiękniejsze ubranie
Pytanie 3
Samochwała śpiewa lepiej niż w:
operze
Pytanie 4
Połącz w pary bohaterów wiersza z ich określeniami.
Tata
sięga do pieca.
Mama
taka tęga.
Siostra
taka mała.
Pytanie 5
Jakie owady znakomicie łapała Samochwała?
muchy
Pytanie 6
Samochwała wiedziała, gdzie jest Wisła na mapie.
Pytanie 7
Bohaterka powiedziała o sobie, że jest:
zdolna, wiotka, słodka i powabna.