Pytania i odpowiedzi

Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 8411 razy
Pytanie 1
Jaki rodzaj wojska został przedstawiony na zdjęciu?
Husaria
Pytanie 2
Kim był Jan Zamoyski?
Doradcą polskich królów, założycielem miasta Zamość.
Pytanie 3
W 1655 roku Szwedzi zalewają Rzeczpospolitą. Osobą, która przepędziła ich z Polski był:
Stefan Czarniecki
Pytanie 4
Kogo pokonał pod Wiedniem w 1683 roku Jan Sobieski?
Turków.
Pytanie 5
Tadeusz Kościuszko był...
Przywódcą powstania, które miało uchronić Polskę przed rozbiorami.
Pytanie 6
W 1795 roku dokonuje się trzeci rozbiór Polski - nasz kraj znika z mapy Europy. Które państwa za to odpowiadały?
Prusy, Austria i Rosja.
Pytanie 7
Jan Henryk Dąbrowski był...
Dowódcą Legionów Polskich we Włoszech.
Pytanie 8
Kim był Romuald Traugutt?
Ostatnim przywódcą powstania styczniowego.
Pytanie 9
Kim jest kobieta na zdjęciu?
Maria Skłodowska-Curie - polska uczona, która odkryła polon i rad.

Powiązane tematy

#rozbiory #xvii #wiek #xvii #xix #xvi