Pytania i odpowiedzi

7. Kwasy nukleinowe i przepływ informacji genetycznej.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 1245 razy
Pytanie 1
Jaką rolę pełnią jony Mg2+?
Jony magnezu znajdują się w centrum aktywnym polimeraz, związane są z dwiema resztami asparaginianowymi
Pytanie 2
Wybierz zdanie fałszywe
Guanina jest pirymidyną
Pytanie 3
W jaki sposób kordycepina (3'-deoksyadenozyna) blokuje synteze RNA (uniemożliwia wydłużanie RNA)
Łańcuch RNA zawierajacy kordycepine nie ma wolnej grupy 3'-OH
Pytanie 4
W alkalicznym srodowisku RNA z latwoscia ulega hydrolizie, natomiast DNA nie. Dlaczego?
Grupa 2'-OH w RNA dziala jak wewnatrzczasteczkowy katalizator. Podczas alkalicznej hydrolizy RNA tworzy 2'-3'-cykliczny intermediat.
Pytanie 5
Synteza RNA różni się od syntezy DNA! Wybierz zdania prawdziwe na temat syntezy RNA.
Synteza RNA na matrycy DNA jest w pelni konserwatywna.
Synteza RNA zachodzi od końca 5' do końca 3'.
Polimeraza RNA nie wymaga odcinka starterowego (primera).
Wszystkie trzy rodzaje komórkowego RNA - mRNA, tRNA i rRNA - syntetyzowane sa w E. coli przez te sama polimeraze RNA, zgodnie z instrukcja zawarta w matrycy DNA. W komórkach eukariotów istnieje podzial pracy miedzy poszczególnymi rodzajami polimerazy RNA.
Matryce DNA zawieraja rejony, zwane PROMOTORAMI, które w specyficzny sposób wiaza polimerazy RNA i determinuja miejsca startu transkrypcji.
Pytanie 6
Wybierz zdanie FAŁSZYWE na temat RNA
Synteza RNA zachodzi od końca 3' do końca 5'
Pytanie 7
Przed pojawieniem sie zycia pierwotna atmosfera Ziemi zawierala N2, NH3, H2, HCN, CO i H2O. Który z tych zwiazków jest najbardziej prawdopodobnym prekursorem wiekszosci atomów w adeninie?
HCN
Pytanie 8
Które zdania o odwrotnej transkryptazie są prawidłowe?
ma aktywność polimerazową
jest to enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA
występuje u retrowirusów (np. HIV)
jest telomerazą, zawierająca w sobie nić RNA służącą jako matryca do syntezy DNA.
Pytanie 9
Chcemy badac aktywnosc odwrotnej transkryptazy. Jesli podczas tych badan matryca byl poliryboadenylan [poli(A)], to jakiego nalezaloby uzyc odcinka starterowego (primera)? Jakiego radioaktywnego nukleotydu nalezaloby uzyc do obserwacji wydluzania lancucha?
radioaktywny dTTP
oligonukleotyd deoksytymidylanowy
Pytanie 10
W roztworze znajduja sie magnezowe sole dATP, dGTP, dCTP i dTTP oraz polimeraza DNA I. Do kolejnych porcji tego roztworu dodano zwiazki wymienione ponizej. Dodatek czego doprowadzi do syntezy DNA?
Jednoniciowej czasteczki kolistej sparowanej z liniowym odcinkiem DNA o dlugosci 500 nukleotydów, majacym wolna grupe 3'-OH.
Pytanie 11
Chcemy w dzielacych sie i rosnacych komórkach bakteryjnych radioaktywnie wyznakowac DNA, ale nie RNA. Jakie radioaktywne zwiazki nalezaloby dodac do pozywki?
Trytowana tymine
Trytowana tymidyne
Pytanie 12
Do transformacji stosuje się kompetentne szczepy Bacillus subtilis. Czym różnią się szczepy niekompetentne?
Szczepy niekompetentne nie sa podatne na transformacje
Niekompetentne szczepy moga byc niezdolne do pobierania DNA
Moga one zawierac aktywnie dzialajace deoksyrybonukleazy
Moga byc niezdolne do integracji fragmentów DNA z wlasnym genomem
Pytanie 13
Griffith do transformacji zmutowanego szczepu R pneumokoków wykorzystywal komórki szczepu S zabite wysoka temperatura. Badania prowadzone wiele lat pózniej wykazaly, ze do efektywnej transformacji niezbedny jest dwuniciowy DNA, i ze w wysokiej temperaturze dwuniciowa helisa DNA ulega topnieniu. Mimo to eksperymenty Griffitha zakonczyly sie sukcesem. Dzieki czemu?
DNA ulegal renaturacji podczas oziebiania termicznie zabitych pneumokoków przed wstrzykiwaniem myszom
Pytanie 14
Sklad (w ulamkach molowych) jednego z lancuchów dwuniciowej helisy DNA jest nastepujacy: [A] = 0,30, [G]=0,24. Co mozna powiedziec o zawartosci A, G, T i C w lancuchu komplementarnym?
[T] =0,30
[A] + [G] = 0,46
[C] = 0,24
Pytanie 15
Napisz (w kierunku 5'--->3', zgodnie z przyjeta konwencja zapisywania sekwencji nukleotydów w kwasach nukleinowych) sekwencje komplementarne do GATCAA. Odpowiedź napisz w kolejności 5' -->3' (np. AAAAA)
TTGATC
Pytanie 16
Które zdania na temat struktury DNA są prawdziwe?
Srednica helisy wynosi 2,0 nm.
Na calkowity skret helisy przypada po 10 nukleotydów w kazdym lancuchu, co daje okres powtarzalnosci równy 3,4 nm.
Odleglosc miedzy sasiednimi zasadami, mierzona wzdluz osi helisy, wynosi 0,34 nm.
Zasady azotowe sa skrecone wzgledem siebie pod katem 36°.
Wiązanie fosfodiestrowe pomiędzy C3’ jednego nukleotydu i C5’ następnego
Pytanie 17
Do syntezy łańcucha DNA polimeraza DNA l potrzebuje następujących składników
odcinek startowy (primer)
wszystkie cztery aktywowane prekursorowe - 5'-trifosforany deoksyrybonukleozydów: dATP, dOTP, d1TP i dCTP
jony Mg2+
matryca DNA

Powiązane tematy