Pytania i odpowiedzi

Funkcjonowanie społeczeństwa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test dla liceum / technikum, dział 3 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą struktury społecznej, przemian i nierówności społecznych a także wykluczenia społecznego.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 12137 razy
Pytanie 1
Uwarstwowienie struktury społecznej nazywamy:
stratyfikacją
Pytanie 2
Kto twierdził, że o przynależności klasowej decyduje nie tylko kapitał, lecz także umiejętności i kwalifikacje zawodowe i pozycja społeczna uzyskana nie w wyniku posiadanego kapitału ale pracy naukowej, artystycznej czy sportowej.
Max Weber
Pytanie 3
Awans pracownika będącego przedstawicielem handlowym na dyrektora regionalnego jest przykładem:
ruchliwości społecznej pionowej
Pytanie 4
Zaznacz przyczyny awansu społecznego
wzrost zarobków
małżeństwo z osobą wywodzącą się z wyższej warstwy społecznej
Pytanie 5
W jakich latach istniała Polska Ludowa?
od 1945 do 1989
Pytanie 6
Najliczniejszą klasą w PRL była:
klasa robotnicza
Pytanie 7
Człowiek postępujący biernie, nie akceptujący zmian i oczekujący od państwa stabilnego zatrudnienia .to typ:
homo sovieticus
Pytanie 8
Pogorszenie się na początku lat 90 XX w. sytuacji materialnej wielu Polaków doprowadziło do:
emigracji zarobkowej
masowych protestów
Pytanie 9
"Osoba o wysokich walorach intelektualnych lub artystycznych, pracująca jednak w zawodzie nie uznawanym za inteligencki " to przykład
inteligencji zdeklasowanej
Pytanie 10
Proces różnicowania się wewnętrznie klasy społecznej to:
dyferencjacja
Pytanie 11
Sytuację, w której dana osoba lub grupa dysponuje większą ilością dóbr i zasobów niż inne jednostki lub zbiorowości. nazywamy:
nierównością społeczną
Pytanie 12
Zaznacz wskaźnik nierówności dochodowej
wskaźnik Giniego
Pytanie 13
Powszechna edukacja, bezpłatna służba zdrowia i system świadczeń społecznych to rozwiązania służące
ograniczeniu nierówności społecznej