Pytania i odpowiedzi

Wartości i normy społeczne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2849 razy
Pytanie 1
Reguła, która wskazuje jak należy postępować w określonych sytuacjach i jakich zachowań należy unikać to:
norma społeczna
Pytanie 2
Połącz typ orientacji życiowej z jej charakterystyką
hedonizm
miarą dobrego życia jest korzystanie z przyjemności i unikanie przykrości
eudajmonizm
miarą dobrego życia jest dążenie do osiągania celów, które nadają życiu sens
Pytanie 3
Wolność wyboru własnych wartości i ich wyrażania w życiu publicznym nazywamy
pluralizmem wartości
Pytanie 4
Dopasuj rodzaj normy społecznej do jej charakterystyki
Normy prawne
definiują jakie zachowania są wymagane lub zabronione przez władze publiczne
Normy moralne
określają, jakie zachowanie jest uznawane przez społeczeństwo za dobre a jakie za złe
Normy religijne
dotyczą tylko członków wspólnoty i regulują ich obowiązki i wytyczne o charakterze etycznym
Normy obyczajowe
regulują zachowania w różnych sytuacjach życia osobistego, definiują jakie zachowanie jest wskazane a jakie nie
Pytanie 5
Sankcje za łamanie norm społecznych i obyczajowych mają charakter
nieformalny
Pytanie 6
Połącz postawy wobec norm społecznych z ich definicją
Aprobata
uznanie przez jednostkę normy społecznej za uzasadnioną
Konformizm
uległość wobec norm bez względu na to czy jednostka uważa je za słuszne
Nonkonformizm
nieuznanie normy społecznej za słuszną jeśli jest sprzeczna ze światopoglądem jednostki
Pytanie 7
Kontrolę polegającą na uwewnętrznieniu norm społecznych przez jednostkę nazywamy
kontrolą wewnętrzną
Pytanie 8
Czy normy społeczne ulegają zmianom?
tak
Pytanie 9
Sankcje formalne, które grożą za załamanie norm prawnych i są wymierzane przez sąd to:
kary
Pytanie 10
Zbiór poglądów na otaczającą nas rzeczywistość i sens ludzkiego życia to:
światopogląd