Powtórzenie: Kościoły jednonawowe schyłku XI wieku i wieku XII

w polsce

Historia sztuki, powtórzenie. 5 pytań.

miasto, wezwanie
Picture 0
Inowłódź, św. Idziego
miasto, wyz
Picture 1
Żarnów, św. Mikołaja
miasto, wezw
Picture 2
Zagość, Chrzciciela
Picture 3
Inowrocław, NPM
Picture 4
Kościelec Kujawski, Małgorzaty

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.