Pytania i odpowiedzi

Dziady cz. IV

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza. Sprawdź swoją znajomość lektury.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 138648 razy
Pytanie 1
Gdzie odbywa się akcja dramatu?
na plebanii
Pytanie 2
Po kolacji Ksiądz wraz z dziećmi przystępuje do modlitwy za
dusze czyścowe
Pytanie 3
Kto przerywa modlitwę?
Pustelnik
Pytanie 4
Kto jako pierwszy rozpoznaje w gościu upiora?
dzieci
Pytanie 5
Od czego przybysz zaczyna swoją opowieść?
o cierpieniu wywołanym miłością
Pytanie 6
Kto według Pustelnika jest jego przyjacielem?
gałąź jodły
Pytanie 7
Czy ksiądz był kiedyś żonaty?
tak
Pytanie 8
Jakie według Pustelnika są 3 rodzaje śmierci?
pierwsza
śmierć ciała
druga
rozstanie kochanków
trzecia
potępienie za grzechy
Pytanie 9
Kogo dopada śmierć kochanków?
to, które bardziej kochało
Pytanie 10
Czyja dusza została zaklęta w kantorku jako robak?
lichwiarza
Pytanie 11
Kiedy Ksiądz rozpoznaje w pustelniku Gustawa?
gdy zgasła pierwsza świeca
Pytanie 12
Kim był Gustaw dla Księdza?
uczniem
Pytanie 13
Co stało się z ukochaną Gustawa?
wyszła za mąż za kogoś bogatszego
Pytanie 14
O której godzinie zgasła pierwsza świeca?
o 10
Pytanie 15
O której godzinie gaśnie druga świeca?
o 11
Pytanie 16
Co się stało z Gustawem, gdy dowiedział się o zamążpójściu swojej ukochanej?
odebrał sobie życie
Pytanie 17
O co upiór ma pretensje do Księdza?
że zniósł obrzęd dziadów
Pytanie 18
Czyje to słowa: "Proszę o troje paciorek"
duszy Lichwiarza
Pytanie 19
Kiedy dusza Gustawa będzie mogła opuścić ten świat?
po śmierci swojej ukochanej
Pytanie 20
Jaka według Mickiewicza jest rola cierpienia w życiu człowieka?
sprawia, że człowiek jest bardziej ludzki
Pytanie 21
Czy utwór czerpie z folkloru i wierzeń ludowych?
tak
Pytanie 22
Gdzie i kiedy po raz pierwszy opublikowano część IV Dziadów?
Rok 1823
Miasto Wilno
Pytanie 23
Ze względu na miejsce powstania, IV część Dziadów jest określana jako:
wileńsko-kowieńskie
Pytanie 24
Kto jest głównym bohaterem dramatu?
Gustaw
Pytanie 25
Akcja IV części dziadów trwa:
3 godziny