Pytania i odpowiedzi

super fajny prosty teścik

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. bardzo easy pytania rozwiążesz w kilka minut a nawet sekund polecam ogólnie musisz znać wszystko i nic pozdrawiam
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1550 razy
Pytanie 1
Który z tych gruczołów dokrewnych wydziela tyroksynę?
tarczyca
Pytanie 2
Która z tych chorób jest chorobą układu nerwowego?
depresja
Pytanie 3
Jakie soczewki korekcyjne stosuje się przy krótkowzroczności?
rozpraszające
Pytanie 4
Która z tych chorób jest wywoływana wirusem HIV?
AIDS
Pytanie 5
Gdzie mieszczą się receptory smaku?
na brodawkach smakowych
Pytanie 6
Co odbiera ucho?
bodźce dźwiękowe
Pytanie 7
Ile etapów wyróżnia się w cyklu menstruacyjnym?
4
Pytanie 8
U kogo występują jajniki?
kobiet
Pytanie 9
Który z tych jest zmysłem człowieka?
wzrok
Pytanie 10
Jaką drogą można zakazić się kiłą?
płciową