Powtórzenie: ANATOMIA 1.0

Weterynaria, powtórzenie. 29 pytań.

Połącz:
Związki mineralne - węglan wapnia
+
nadają twardość
związki organiczne - oleoina
+
nadają elastyczności
tkanka kostna grubowłóknista (splotowata)
buduje szkielet kostny płodów, tworzy kosteczki słuchowe
tkanka kostna drobnowłóknista (blaszkowata)
buduje szkielet w życiu pozapłodowym
połącz
istota gąbczasta
+
kości krótkie, płaskie, różnokształtne; rusztowanie nasad kości długich; tworzą ją beleczki kostne - obudowują jamki wypełnione szpikiem kostnym czerwonym
istota zbita
+
stanowi tzw. kość korową w trzonach kości długich; obudowuje z zewnątrz wszystkie typy kości, tworzą ją osteony
Okostna to
błona łącznotkankowa
Okostna, funkcje
chroni tkankę kostną
bierze udział w odbudowie uszkodzonej kości.
zaopatruje kości w naczynia krwionośne i nerwy
Tyy kości, dopasuj
Krótkie
+
wszystkie wymiary, tj. długość, grubość i szerokość są podobne; należą do nich m. in. kości nadgarstka, stępu, trzeszczki
Długie
+
inne wymiary. Kości długie rurowate: udowa, ramienna; kości długie łukowate: żebra
Płaskie
+
niewielka grubość w stosunku do szerokości i długości; łopatka, kość biodrowa, niektóre kości czaszki (np. nosowa)
Pneumatyczne (powietrzne)
+
pokryte od wewnątrz błoną śluzową i wypełnione powietrzem; należą do nich niektóre kości czaszki: czołowa, szczęka, podniebienna, klinowa
Różnokształtne (nieregularne)
+
przypominają kości krótkie; mają bardziej nieregularny kształt - kręgi
ułóż po kolei części kręgosłupa
1. część szyjna (C; Cervicales)
2. część piersiowa (Th; Thoracicae)
3. część lędźwiowa (L; Lumbes)
4. część krzyżowa (S; Sacrales)
5. część ogonowa (Cy; Coccygeae)
Dopasuj ilość kręgów do gatunku
pies
+
C7; Th13; L7; S3; Cy20-23
kot
+
C7; Th13; L7; S3; Cy19-21
królik
+
C7; Th12; L7; S4; Cy16
koń
+
C7; Th18-19; L6-5; S5; Cy15-21
szczur
+
C7; Th11; L6; S4; Cy26-29
Ssaki domowe mają ... kręgów szyjnych
7
kręg szczytowy posiada trzon?
nie
Czym jest ząb kręgu obrotowego
przekształcony trzon kręgu szczytowego
Kręgi III - VI - długość trzonów kręgów zmniejsza się w kierunku doogonowym, na wyrostkach stawowych doogonowych występują wyrostki suteczkowate Jakiego gatunku to dotyczy
psa
trzony kręgów skracają się w kierunku doogonowym; głowy kręgów są wypukłe, doły kręgów wklęsłe. Posiadają otwory poprzeczne biegnące po prawej i lewej, przez które przebiegają tętnice kręgowe. Kręgi III - VI - jakiego zwierzęcia dotyczy ten opis
konia
Kręg szyjny VII
wysoki wyrostek kolczysty, brak otworu wyrostka poprzecznego
charakteryzuje go skrócony trzon
Odcinki piersiowe charakteryzuje obecność:
dołków żebrowych doczaszkowych
dołków doogonowych
wysokich wyrostków kolczystych
wyraźnych grzebieni dobrzusznych
wyrostków poprzecznych
krótkiego trzonu kręgu
Ile kręgów lędźwiowych ma pies?
7
Trzony ich są długie i dobrze wykształcone, głowy i doły kręgów są spłaszczone. Wyrostki kolczyste skierowane doczaszkowo (u bydła pionowo). jakich kręgów dotyczy ten opis?`
lędźwiowych
Ile kręgów tworzy kość krzyżową u psa?
3
U konia kość krzyżowa składa się z:
5 kręgów

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.