Pytania i odpowiedzi

Atmosfera

Pytanie 1
połącz
Troposfera
turbulencje powietrza,80% powietrza,wszystkie procesy pogodowe,prądy strumieniowe
Stratosfera
warstwa ozonowa,chmury perłowe
Mezosfera
chmury srebrzyste spadek
Termosfera
jonosfera i zorza polarna wzrost
egzosfera
rzrzedzone powietrze
Pytanie 2
polącz albedo
śnieg
90%
asfalt
10%
piasek
40%
biała farba
50%-90%
Pytanie 3
połącz
turbulencje
chaotyczne
adwekcja
poziome
konwekcja
pionowe
Pytanie 4
Przemiany adiabatyczne
Pytanie 5
Czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza na ziemii
odległość od mórz i oceanów
prądy morskie
wysokość na poziomem morza
barwa i rodzaje terenu
szerokośc geograficzna
rzeżba terenu
Pytanie 6
wyż
do ziemi
niż
od ziemii
Pytanie 7
cirrus
chmura pierzasta ,zwiastuje opady
stratus
chmura warstwowa
cumulus
chmura kłebiasta
nimbostratus
warstwowa deszcowa
Pytanie 8
składniki pogody
usłonecznienie
ciśnienie atmosferyczne
wilgotność
nasłonecznienie
zachmurzenie
wiatr
temperatura
opady
Pytanie 9
strefa klimatów równikowych
średnia temperatura wszystkich miesięcy powyżej 20 ,małe roczne amplitudy,pory roku wyznaczane przez opady
strefa klimatów zwrotnikowych
srednia temperatura roczna powyżej 20 ,duze amplitudy dobowe
strefa klimatów podzwrotnikowych
srednia roczna temperatura powyżej 10,lata suche

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.