Powtórzenie: Atmosfera

Geografia, powtórzenie. 9 pytań.

połącz
Troposfera
+
turbulencje powietrza,80% powietrza,wszystkie procesy pogodowe,prądy strumieniowe
Stratosfera
+
warstwa ozonowa,chmury perłowe
Mezosfera
+
chmury srebrzyste spadek
Termosfera
+
jonosfera i zorza polarna wzrost
egzosfera
+
rzrzedzone powietrze
polącz albedo
śnieg
+
90%
asfalt
+
10%
piasek
+
40%
biała farba
+
50%-90%
połącz
turbulencje
+
chaotyczne
adwekcja
+
poziome
konwekcja
+
pionowe
+
Przemiany adiabatyczne
Czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza na ziemii
barwa i rodzaje terenu
prądy morskie
wysokość na poziomem morza
rzeżba terenu
szerokośc geograficzna
odległość od mórz i oceanów
wyż
+
do ziemi
niż
+
od ziemii
cirrus
+
chmura pierzasta ,zwiastuje opady
stratus
+
chmura warstwowa
cumulus
+
chmura kłebiasta
nimbostratus
+
warstwowa deszcowa
składniki pogody
usłonecznienie
zachmurzenie
nasłonecznienie
wiatr
ciśnienie atmosferyczne
temperatura
wilgotność
opady
strefa klimatów równikowych
+
średnia temperatura wszystkich miesięcy powyżej 20 ,małe roczne amplitudy,pory roku wyznaczane przez opady
strefa klimatów zwrotnikowych
+
srednia temperatura roczna powyżej 20 ,duze amplitudy dobowe
strefa klimatów podzwrotnikowych
+
srednia roczna temperatura powyżej 10,lata suche

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.