Pytania i odpowiedzi

Materiały porowate

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. chemia
Ilość pytań: 68 Rozwiązywany: 2624 razy
Pytanie 1
Dodatek substancji spieniających najczęściej wynosi:
15 do 1000 kg/m3
Pytanie 2
najbardziej popularne są materiały porowate z takich tworzyw jak
poliuretany
polistyreny
PVC
polietyleny
polipropylen
kauczuki naturalne
SBR
Pytanie 3
Komórki mogą być utworzone przez
ekspansję gazu lub lotnej cieczy wtryskiwanych do stopionego polimeru
ekspansję gazu pochodzącego z chemicznego środka spieniającego
Pytanie 4
w piankach elastycznych matrycą polimerowa jest:
elastomer
kauczuk
Pytanie 5
w piankach giętkich matrycą polimerowa jest:
elastomer
plastyfikowany PVC, LDPE, PU
Pytanie 6
w piankach sztywnych matrycą polimerowa jest:
nienasycone estry
PS
żywice fenolowe
PU
Pytanie 7
Spienianie powoduje
zmniejszenie skurczu materiałowego
zwiększenie sztywności
Pytanie 8
W wyniku działania dyfuzji oraz napięcia powierzchniowego na granicy faz tworzywo/gaz
zmniejsza się w materiale liczba porów,
powiększają się natomiast ich wymiary.
Pytanie 9
Silikony oraz polimetaktyloimidy są tworzywami
konstrukcyjnymi
specjalistycznymi
Pytanie 10
Struktura zamkniętokomórkowa powoduje
zwiększone właściwości termoizolacyjne
Pytanie 11
Gazy wydzielające się w skutek rozkładu poroforu:
N2
CO2
CO
H2
Pytanie 12
Za pomocą większości chemicznych środków spieniających można otrzymać pianki o:
wyższych gęstościach niż dzięki fizycznym środkom spieniającym.
Pytanie 13
WODOROWĘGLAN SODU
bezbarwny
nietoksyczny
ma tendencję do magazynowania wilgoci
nie może być stosowany w procesach wysokociśnieniowych
stosowany do spieniania żywic fenolowych, syntetycznych lateksów, PVC, PA, PE, żywic akrylowych i epoksydowych
Rozkłada się z wydzieleniem H2O i CO2
Pytanie 14
Węglan amonu
słaba trwałość (wada)
brzydki zapach
trudności związane z dyspersją w polimerze
rozkłada się całkowicie
stosowany do wytwarzania pianek PUR, gumy, pianek PVC i klejów mocznikowo-formaldehydowych
rozpada się z wydzieleniem NH3
Pytanie 15
Porofory fizyczne
w czasie procesu porowania nie zmieniają swej natury chemicznej
Pytanie 16
Fizyczne środki spieniające charakteryzują się
małą lotnością
Dobra rozpuszczalność w polimerze
szybki proces
konieczne jest wykorzystanie specjalnej aparatury
Pytanie 17
WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE
ich głównym źródłem są niskowrzące frakcje ropy naftowej
wykazują wysoką wydajność w procesie spieniania i stosunkowo niski poziom toksyczności
stosowane do spieniania polistyrenu (niskowrzący pentan, heptan, eter naftowy)
Zastosowane do spieniania materiałów polimerowych jest ograniczone ze względu na wysoki stopień palności
Pytanie 18
CHLOROPOCHODNE
są toksyczne
charakteryzują się stosunkowo niewielką palnością
Pytanie 19
chlorek metylenu stosuje się do spieniania:
komórkowego PS
Pytanie 20
Trichloroetylen stosuje się do porowania
PVC
żywicy epoksydowej

Powiązane tematy

#kolos #studia