Pytania i odpowiedzi

Walka o Dominium Mundi

Pytanie 1
Dominium Mudni znaczy
panowanie nad światem
Pytanie 2
Pierwszy hohenstauf na tronie niemieckim
Konrad III
Pytanie 3
Konrad III na II krucjacie został pokonany pod
Doryleum
Pytanie 4
Fryderyk I Barbarossa był z rodu
Hohenstaufów
Pytanie 5
Fryderyk I Barbarossa pierwszy raz wyrusza do Włoch w roku
1154
Pytanie 6
Fryderyk I Barbarossa koronuje się na cesarza w roku
1155
Pytanie 7
Druga wyprawa Barbarossy do Włoch
1159
Pytanie 8
15 miast północno-włoskich złożyło hołd Barbarossie na (miejsce)
Polach Ronkalskich
Pytanie 9
Na czele Ligi Lombardzkiej stał (miasto)
Mediolan
Pytanie 10
Trzecia wyprawa Barbarossy do Włoch
1162
Pytanie 11
IV wyprawa Barbarossy do Włoch
1166
Pytanie 12
V wyprawa Barbarossy
1174
Pytanie 13
Bitwa pod Legnano data
1176
Pytanie 14
Przegrany spod Legnano
Fryderyk I Barbarossa
Pytanie 15
Ostateczny pokój z Liga Lombardzką
1183