Powtórzenie: Anatomia TM / FIZJOTERAPIA

powtórzenie pisemny z anatomii

Medycyna, powtórzenie. 50 pytań.

Badając palpacyjnie dół nadgrzebieniowy łopatki możemy wyczuć brzusiec mięśnia :
nadgrzebieniowego i czworobocznego grzbietu
Mięsień dwugłowy i trójgłowy ramienia:
działają na te same stawy
Trójkąt udowy jest ograniczony przez m. przywodziciel długi oraz:
m. krawiecki i więzadło pachwinowe
Kość grochowata łączy się ze ścięgnem:
zginacza łokciowego nadgarstka
Palpacyjnie nie można wyczuć:
wszystkie powyższe struktury są wyczuwalne
Musculus subscapularis:
jest zaopatrywany przez nerwy podłopatkowe
Zaznacz mięsień, który uwypukla się najbardziej na (przy) grzbietowej powierzchni łopatki
m. teres major
Trójkąt boczny szyi jest ograniczony przez m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz:
m. czworoboczny grzbietu i obojczyk
zaznacz odpowiedź błędną: musculus gluteus medius:
przyczepia się do guza kulszowego
Zaznacz najtrudniej wyczuwalną część miednicy spośród wymieniowych:
kolec kulszowy
Na poziomie górnego końca szpary pośladkowej znajduje się:
podstawa (początek) kości krzyżowej
W badaniu palpacyjnym nie jest wyczuwalny:
otwór wielki
Podczas którego ruchu łąkotki przesuwają się do przodu:
obie podczas wyprostu kolana
do skonczenia
najszerszego grzbietu i skośnego zewnętrznego
najczęstszą przepukliną u mężczyzn jest:
przepuklina pachwinowa
mięśnie uda to:
rectus femoris, gastrocnemius, tensor fasciae latae, gluteus maxiumus, piriformis, adductor longus, sartorius
krótkie mięśnie podpotyliczne, trudno wyczuwalne palpacyjnie, położone są bezpośrednio pod dobrze wyczuwalnym mięśniem:
Czworobocznym grzbietu
drętwienie w obrębie palca małego i przyśrodkowego brzegu dłoni, może być spowodowane podrażnieniem lub uszkodzeniem nerwu:
Łokciowego
Pod rozcięgnem mięśnia dwugłowego ramienia przebiega nerw:
Pośrodkowy
Przy głowie strzałki przebiega nerw:
Strzałkowy wspólny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.