Pytania i odpowiedzi

Wprowadzenie do Logopedii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z Logopedii
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 5863 razy
Pytanie 1
Co to jest logopedia?
nauka interdyscyplinarna wykorzystująca wiedzę z medycyny psychologi, językoznawstwo i pedagogiki
Pytanie 2
Co jest przedmiotem logopedii?
osoba z zaburzoną zdolnością do komunikacji
Pytanie 3
Logopedia
Bada prawidła powstania, usuwania, i prewencji zaburzeń zdolności do komunikowania się
Pytanie 4
Logopedia zajmuje się zdolnościami komunikacyjnymi w najszerszym zakresie ze wszystkich dziedzin:
od wzorca przez normę do patologii
Pytanie 5
Jakie są działy logopedii?
Logopedia teoretyczna podejmuje badanie pod zaburzenia zdolności komunikacyjnych a także wskazuje możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań. Logopedia stosowana - logopedia kliniczna, logopedia szkolna.
Pytanie 6
Subdyscypliny logopedii. Jąkanie giełkot, bradylalia, trachylalia to dzieciny którymi zajmuje się:
balbutologopedia
Pytanie 7
Subdyscypliny logopedii: Osobami z zaburzonym słuchem zajmuje się
Surdologopedia
Pytanie 8
neurologopedia zajmuje się
Afazję alalią, dyzartrią
Pytanie 9
Geriatrologopedia to inaczej
dział logopedii senioralnej zajmującej się osobami powyżej 60 r. ż
Pytanie 10
Pod jaki dział logopedii zaliczymy przypadek kobiety po poważnej interwencji chirurgiczną w obrębie kości twarzoczaszki w wieku 59 lat cierpiącej na giełkot
onkologopedia
Pytanie 11
Oligofrenologopedia zajmuje się osobami z
niepełnosprawnością intelektualną
Pytanie 12
Profilaktyka logopedyczna to
świadome,planowe, i zorganizowane stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych i zapobieganie powstawaniu zaburzeń
Pytanie 13
o wczesnej interencjii logopedycznej możemy mówić gdy dziecko ma
mieści się w przedziale wiekowym do lat 3
Pytanie 14
Logopedia artystyczna to dział logopedii
zajmujący się przygotowaniem dykcyjnym osób pracujących w zawodzie aktor dziennikarz radiowy i telewizyjny
Pytanie 15
Glottodydaktyka - co to jest?
diagnoza, profilaktyka, terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu lub metoda nauki pisania i czytania dla dzieci z dysfunkcjami
Pytanie 16
Czym się różni PZL od PTL?
PZL - związek zawodowy logopedów - tylko czynni logopedzi, PTL- Polskie Towarzystwo Logopedów może przystąpić każdy zainteresowany logopedią
Pytanie 17
Kiedy jest Europejski Dzień Logopedy?
6 marca
Pytanie 18
Ważne postacie w Polskiej logopedii - Jan Siestrzyński
był polskim lekarzem, fizjologiem zajmującym się pracą z osobami głuchymi
Pytanie 19
Władysław Ottuszewski był:
był człowiekiem który zajmował się zależnością między mową a słuchem, oraz był lekarzem foniatrą i laryngologiem
Pytanie 20
Jan Niecisław Baudouin de Courtenay
zasłużony dla językoznawstwa i logopedii, zaczął badania nad językiem dzieci, spisał rozwój językowy swoich dzieci