Powtórzenie: Kończyny 2018

Biologia, powtórzenie. 36 pytań.

panewka stawu biodrowego:
C. jest otoczona obrąbkiem stawowym
Która z informacji dotyczących stawu kolanowego jest NIEPRAWDZIWA?
B. powierzchnie stawowe znajdują się na kości udowej, piszczelowej i strzałce
Łąkotki (Menisci):
B. odpowiadają za lepsze dopasowanie do siebie powierzchni stawowych
Staw skokowo-goleniowy to:
C. tzw. Staw skokowy górny
Jakie rodzaje połączeń występują między kością piszczelową a strzałką?
2. Staw
4. Więzozrost
Spośród struktur kości miednicznej palpacyjnie możemy wybadać:
E. spina iliaca anterior superior
Miejsca przyczepu ligamentum inguinale na kości miednicznej to:
A. spina iliaca anterior superior
Do ograniczeń trójkąta udowego należy
B. m. sartorius
Lacuna vasorum jest ograniczona przez:
E. ligamentum inguinale
Krętarz większy i mniejszy są połączone przez:
C. crista intertrochanterica od tyłu
Tuberculum adductorium:
B. leży na kłykciu przyśrodkowym kości udowej
E. leży na kresie międzykłykciowej kości udowej
C. leży na szczycie nadkłykcia bocznego kości udowej
A. leży na kłykciu bocznym kości udowej
Zgięcie w stawie biodrowym powoduje:
E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Prostowanie w stawi biodrowym powoduje:
A. m gluteus maximus
Tętnica piszczelowa przednia biegnie:
E. do przodu od błony międzykostnej goleni
N. peroneus profundus unerwia:
B. m. tibialis anterior
N. tibialis unerwia:
C. m. flexor hallucis longus
Porażenie nerwu strzałkowego wspólnego:
B. objawia się jako „chód ptasi”
Tętno na kończynie dolnej wyczuwamy:
A. na t. udowej
M. najszerszy grzbietu jest unerwiony przez:
A. n. thoracodorsalis
M kapturowy jest unerwiony przez:
D. n. accessorius

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.