Powtórzenie: OUN

Ośrodkowy układ nerwowy. TERMIN I i II

Medycyna, powtórzenie. 40 pytań.

1. Pacjent przyjęty do szpitala. Wykonano badanie TK głowy i wykazano obecność niedokrwienia w zakresie unaczynienia a. cerebri anterior dextra. Oceń, które objawy mogły być stwierdzone w badaniu neurologicznym:
E. Zniesienie czucia wibracji w lewej kończynie dolnej
D. Objaw Babińskiego po stronie lewej
C. Agnozja dotykowa lewej kończyny dolnej
2. Oceń odpowiedzi dotyczące układu wzrokowego:
A. Włókna trzeciego neuronu drogi wzrokowej przechodzą przez część zasoczewkową i podsoczewkową torebki wewnętrznej
E. Wzrokowe drogi odruchowe dochodzą do pola przedpokrywowego
3. Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących funkcji i dojrzewania nuclei septi:
A. Bierze udział w dojrzałych reakcjach międzyludzkich
E. Nabywanie funkcji przez tę grupę jąder trwa aż do okresu dojrzewania
D. Dojrzewają po 3 roku życia
4. Wskaż zdania prawdziwe dotyczące drogi czucia położenia, wibracji i dotyku:
C. Aksony jąder smukłego i klinowatego tworzą fibrae arcuate internae
E. Fasciculus gracilis zawiera włókna pierwszego neuronu drogi czucia z kończyn dolnych
5. Oceń, czy uszkodzenie facies medialis lobi frontalis może generować objawy:
E. Małomówność
A. Nietrzymanie moczu
B. Bezruch
6. Pacjent, u którego doszło do jednostronnego uszkodzenia rdzenia kręgowego na poziomie C8 i Th1 będzie wykazywał:
C. Spastyczność w kończynie dolnej po tej samej stronie
E. Objaw Babińskiego po tej samej stronie
D. Porażenie wiotkie, zanik wewnętrznych mięśni po tej samej stronie
7. Oceń, czy wymieniona droga należy do filogenetycznie starych dróg móżdżku:
A. Tractus cuneocerebellaris
C. Tractus reticulocerebellaris
A. Tractus spinocerebellares
8. Posterior trigeminothalamicus tractus:
B. Prowadzi włókna do wzgórza tej samej strony
D. Odpowiada za przenoszenie informacji z jamy ustnej
9. Oceń, czy prawidłowo zestawiono jądro podzwgórza z objawem jego uszkodzenia:
D. Nucleus suprachiasmaticus – moczówka prosta
A. Nucleus posterior – niezdolność do termoregulacji
10. Uszkodzenie móżdżku przedsionkowego i robaka objawia się:
C. Astazją i abazją
D. Oczopląsem
11. Oceń, czy wymienione w poniższych podpunktach objawy mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia sznurów tylnych rdzenia kręgowego:
B. Astereognozja
A. Niezborność czuciowa
D. Osłabienie lub zniesienie odruchów
C. Utrata czucia ułożenia
12. Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących truncus cerebri:
D. Objawy uszkodzenia nerwu czaszkowego występują po tej samej stornie co ognisko uszkodzenia truncus cerebri
E. Ataksja występuje po tej samej stronie co ognisko uszkodzenia truncus cerebri
B. Uszkodzenie truncus cerebri może objawiać się tylko izolowanym uszkodzeniem nerwu czaszkowego
13. Oceń, czy uszkodzenie poniższych struktur może spowodować zaburzenia zwieraczowe:
A. Uszkodzenia segmentów L4-S2 medulla spinalis
B. Obustronne zamknięcie arteria cerebri anterior
D. Conus medullae spinalis
14. Jądro dwuznaczne zaopatruje:
D. Mięśnie prążkowane krtani
E. Mięśnie prążkowane podniebienia
C. Mięśnie prążkowane gardła
15. Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących kory mózgu:
A. Ruchowy ośrodek mowy znajduje się w obrębie zakrętu czołowego dolnego
D. Drażnienie kory przedruchowej wywołuje tzw. ruchy kompleksowe
E. Włókna aferentne kory ruchowej prowadzą impulsy m.in. z ciała prążkowanego
16. Uszkodzenie okolicy podwzgórzowo-przysadkowej:
E. Hipogonadyzmu
B. Patologicznej otyłości
17. Oceń poprawność twierdzeń na temat odruchu źrenicznego:
E. Włókna dośrodkowe drogi odruchu dochodzą do nucleus pretectalis
D. Droga odśrodkowa zaczyna się w nucleus accesorius nervi oculomotorii
C. Włókna II neuronu dośrodkowej drogi odruchu krzyżują się częściowo w commissura posterior
18. W wyniku uszkodzenia płata czołowego półkuli dominującej pojawią się:
E. Nietrzymanie moczu
A. Niestabilność emocjonalna, zmiana nastroju, agresja
D. Przeciwstronny niedowład połowiczy
B. Niezdolność do planowania wykonania sekwencji ruchów
19. Tegmentum pontis zawiera:
C. Fasciculus longitudinalis medialis
B. Lemniscus medialis
E. Corpus trapezoideum
20. Obwodowe neurony smakowe są zlokalizowane w zwojach następujących NC:
B. Vagus
A. Glossopharyngeus
E. Facialis

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.