OUN

Ośrodkowy układ nerwowy. TERMIN I i II

Medycyna, powtórzenie. 40 pytań.

1. Pacjent przyjęty do szpitala. Wykonano badanie TK głowy i wykazano obecność niedokrwienia w zakresie unaczynienia a. cerebri anterior dextra. Oceń, które objawy mogły być stwierdzone w badaniu neurologicznym:
E. Zniesienie czucia wibracji w lewej kończynie dolnej
D. Objaw Babińskiego po stronie lewej
C. Agnozja dotykowa lewej kończyny dolnej
2. Oceń odpowiedzi dotyczące układu wzrokowego:
A. Włókna trzeciego neuronu drogi wzrokowej przechodzą przez część zasoczewkową i podsoczewkową torebki wewnętrznej
E. Wzrokowe drogi odruchowe dochodzą do pola przedpokrywowego
3. Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących funkcji i dojrzewania nuclei septi:
E. Nabywanie funkcji przez tę grupę jąder trwa aż do okresu dojrzewania
A. Bierze udział w dojrzałych reakcjach międzyludzkich
D. Dojrzewają po 3 roku życia
4. Wskaż zdania prawdziwe dotyczące drogi czucia położenia, wibracji i dotyku:
C. Aksony jąder smukłego i klinowatego tworzą fibrae arcuate internae
E. Fasciculus gracilis zawiera włókna pierwszego neuronu drogi czucia z kończyn dolnych
5. Oceń, czy uszkodzenie facies medialis lobi frontalis może generować objawy:
E. Małomówność
A. Nietrzymanie moczu
B. Bezruch
6. Pacjent, u którego doszło do jednostronnego uszkodzenia rdzenia kręgowego na poziomie C8 i Th1 będzie wykazywał:
C. Spastyczność w kończynie dolnej po tej samej stronie
E. Objaw Babińskiego po tej samej stronie
D. Porażenie wiotkie, zanik wewnętrznych mięśni po tej samej stronie
7. Oceń, czy wymieniona droga należy do filogenetycznie starych dróg móżdżku:
A. Tractus spinocerebellares
C. Tractus reticulocerebellaris
A. Tractus cuneocerebellaris
8. Posterior trigeminothalamicus tractus:
D. Odpowiada za przenoszenie informacji z jamy ustnej
B. Prowadzi włókna do wzgórza tej samej strony
9. Oceń, czy prawidłowo zestawiono jądro podzwgórza z objawem jego uszkodzenia:
A. Nucleus posterior – niezdolność do termoregulacji
D. Nucleus suprachiasmaticus – moczówka prosta
10. Uszkodzenie móżdżku przedsionkowego i robaka objawia się:
D. Oczopląsem
C. Astazją i abazją
11. Oceń, czy wymienione w poniższych podpunktach objawy mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia sznurów tylnych rdzenia kręgowego:
D. Osłabienie lub zniesienie odruchów
C. Utrata czucia ułożenia
B. Astereognozja
A. Niezborność czuciowa
12. Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących truncus cerebri:
B. Uszkodzenie truncus cerebri może objawiać się tylko izolowanym uszkodzeniem nerwu czaszkowego
E. Ataksja występuje po tej samej stronie co ognisko uszkodzenia truncus cerebri
D. Objawy uszkodzenia nerwu czaszkowego występują po tej samej stornie co ognisko uszkodzenia truncus cerebri
13. Oceń, czy uszkodzenie poniższych struktur może spowodować zaburzenia zwieraczowe:
A. Uszkodzenia segmentów L4-S2 medulla spinalis
B. Obustronne zamknięcie arteria cerebri anterior
D. Conus medullae spinalis
14. Jądro dwuznaczne zaopatruje:
E. Mięśnie prążkowane podniebienia
C. Mięśnie prążkowane gardła
D. Mięśnie prążkowane krtani
15. Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących kory mózgu:
A. Ruchowy ośrodek mowy znajduje się w obrębie zakrętu czołowego dolnego
E. Włókna aferentne kory ruchowej prowadzą impulsy m.in. z ciała prążkowanego
D. Drażnienie kory przedruchowej wywołuje tzw. ruchy kompleksowe
16. Uszkodzenie okolicy podwzgórzowo-przysadkowej:
B. Patologicznej otyłości
E. Hipogonadyzmu
17. Oceń poprawność twierdzeń na temat odruchu źrenicznego:
C. Włókna II neuronu dośrodkowej drogi odruchu krzyżują się częściowo w commissura posterior
D. Droga odśrodkowa zaczyna się w nucleus accesorius nervi oculomotorii
E. Włókna dośrodkowe drogi odruchu dochodzą do nucleus pretectalis
18. W wyniku uszkodzenia płata czołowego półkuli dominującej pojawią się:
E. Nietrzymanie moczu
B. Niezdolność do planowania wykonania sekwencji ruchów
A. Niestabilność emocjonalna, zmiana nastroju, agresja
D. Przeciwstronny niedowład połowiczy
19. Tegmentum pontis zawiera:
B. Lemniscus medialis
C. Fasciculus longitudinalis medialis
E. Corpus trapezoideum
20. Obwodowe neurony smakowe są zlokalizowane w zwojach następujących NC:
B. Vagus
E. Facialis
A. Glossopharyngeus

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem:

Test: Anatomia - poprawka

Uczelnie wyższe

Test: NABŁONKI

Uczelnie wyższe

Test: Farmakologia - INNE

Uczelnie wyższe