Pytania i odpowiedzi

Siłaczka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test znajomości lektury pt. Siłaczka Stefana Żeromskiego
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 50918 razy
Pytanie 1
Jakim gatunkiem literackim jest "Siłaczka"?
nowelą
Pytanie 2
Jak miał na imię główny bohater lektury?
Paweł
Pytanie 3
Akcja utworu dzieje się w miejscowości:
Obrzydłówek
Pytanie 4
Od ilu lat Paweł mieszkał i pracował w Obrzydłówku?
od 6
Pytanie 5
W jaką grę grywał Paweł z aptekarzem i księdzem proboszczem?
w winta
Pytanie 6
Kim z zawodu był Paweł Obarecki?
lekarzem
Pytanie 7
Dlaczego Paweł Obarecki odszedł od swoich ideałów?
zobojętniał pod wpływem środowiska
Pytanie 8
Na co zachorowała Stanisława Bozowska?
tyfus
Pytanie 9
Od ilu lat Stasia uczyła dzieci w Obrzydłówku?
od 3
Pytanie 10
W jakich okolicznościach Paweł poznał Stasię?
u znajomych
Pytanie 11
Czy Paweł Obarecki oświadczył się Stasi?
tak, w Warszawie
Pytanie 12
Co spowodowało, że Paweł wyrwał się z apatii i marazmu?
śmierć Stasi
Pytanie 13
Z jakiego przedmiotu Stanisława opracowywała podręcznik?
fizyki
Pytanie 14
Czy wydarzenia w Obrzydłówku spowodowały trwałą zmianę w zachowaniu Pawła?
nie, stopniowo wracał do swoich nawyków
Pytanie 15
Pawła cechował:
konformizm