Powtórzenie: Ćwiczenie 3. Test Turzyce

Ćwiczenie 3. Powtórzenie Turzyce Wydział Leśny UR

Język łaciński, powtórzenie. 11 pytań.

Wełnianka szerokolistna
Picture 0
Eriophorum latifolium
Wełnianka pochwowata
Picture 1
Eriophorum vaginatum
Sitowie leśne
Picture 2
Scirpus sylvaticus
Turzyca drżączkowata
Picture 3
Carex brizoides
Turzyca długokłosa
Picture 4
Carex elongata
Turzyca rzadkokłosa (odległokłosa dawniej)
Picture 5
Carex remota
Turzyca palczasta
Picture 6
Carex digitata
Turzyca owłosiona
Picture 7
Carex hirta
Turzyca orzęsiona
Picture 8
Carex pilosa
Turzyca pigułkowata
Picture 9
Carex pilulifera
Turzyca leśna
Picture 10
Carex sylvatica

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.