Pytania i odpowiedzi

Ćwiczenie 3. Test Turzyce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ćwiczenie 3. Test Turzyce Wydział Leśny UR
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1289 razy
Pytanie 1
Wełnianka szerokolistna
Eriophorum latifolium
Pytanie 2
Wełnianka pochwowata
Eriophorum vaginatum
Pytanie 3
Sitowie leśne
Scirpus sylvaticus
Pytanie 4
Turzyca drżączkowata
Carex brizoides
Pytanie 5
Turzyca długokłosa
Carex elongata
Pytanie 6
Turzyca rzadkokłosa (odległokłosa dawniej)
Carex remota
Pytanie 7
Turzyca palczasta
Carex digitata
Pytanie 8
Turzyca owłosiona
Carex hirta
Pytanie 9
Turzyca orzęsiona
Carex pilosa
Pytanie 10
Turzyca pigułkowata
Carex pilulifera
Pytanie 11
Turzyca leśna
Carex sylvatica