Pytania i odpowiedzi

Bydło nasze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1785 razy
Pytanie 1
Ile białka zawiera wołowina?
18-23%
Pytanie 2
Jak brzmi nazwa stanu zapalnego macicy, wywoływanego głównie przez infekcje bakteryjne?
Metritis
Pytanie 3
Substancją antybakteryjną mleka jest:
Laktoferyna
Pytanie 4
Najwyraźniejsze pole widzenia krowy wynosi:
130*
Pytanie 5
Nieczynność jajników wywoływana m.in. trudnymi porodami, zatrzymaniem łożyska to:
Akcylia
Pytanie 6
Która rasa bydła w Polsce NIE jest objęta rezerwą genetyczną?
Holsztyńsko-fryzyjska
Pytanie 7
Za pomocą jakiego zmysłu cielę rozpoznaje matkę po urodzeniu?
Słuch
Pytanie 8
Hormon, który pobudza skurcze macicy i umożliwia przesuwanie nasienia przez drogi rodne to:
Oksytocyna
Pytanie 9
Która z wymienionych cech charakteryzuje zdrowe nasienie?
Zapach zbliżony do świeżego krowiego mleka
Pytanie 10
Ile wymion ma krowa?
1
Pytanie 11
Hormon pobudzający jajeczkowanie u samic, a u samców rozwój tkanki śródmiąższowej to:
Hormon luteinizujący
Pytanie 12
Kiedy można zanotować znaczne przyśpieszenie rozwoju żwacza u cieląt?
W momencie rozpoczynania pobierania pasz stałych
Pytanie 13
Utrata 12 - 14% wody z organizmu powoduje:
Pękanie wysuszonej skóry oraz zaburzenia nerwowe
Pytanie 14
Optymalny fotoperioid dla dorosłych krów mlecznych wynosi:
16-18h
Pytanie 15
Leczenie kwasicy polega na:
Podawaniu krowie antybiotyku z dużą ilością wody
Pytanie 16
DFD i PSE to:
Wady mięsa
Pytanie 17
Wzdęcie żwacza powstaje najczęściej po zjedzeniu takich pasz jak:
Koniczyna, liście kapusty
Pytanie 18
W jakim wieku jałówka osiąga dojrzałość hodowlaną?
15-18 miesięcy
Pytanie 19
Bula to:
Dorosły samiec bydła
Pytanie 20
Wydajność mleka:
Wzrasta wraz z kolejną laktacją
Pytanie 21
Pasza typu starter skarmiana jest podczas żywienia cieląt od:
4-6 dnia życia
Pytanie 22
Okres zasuszenia trwa:
6-8 tygodni
Pytanie 23
Heterozja to:
Wybujałość cech
Pytanie 24
Skrót SHIUZ odnosi się do:
Stacji Kontroli i Unasieniania Zwierząt
Pytanie 25
Pojemność żwacza to ok:
160 l

Powiązane tematy

#utp #bydlo #sawa