Pytania i odpowiedzi

Adam Mickiewicz

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Życie i twórczość Adama Mickiewicza
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 23580 razy
Pytanie 1
W którym roku urodził się Adam Mickiewicz?
1798
Pytanie 2
Gdzie młody Mickiewicz studiował nauki humanistyczne?
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
Pytanie 3
W którym roku Adam Mickiewicz ożenił się?
1834
Pytanie 4
Jak nazywała się żona Adama Mickiewicza?
Celina Szymanowska
Pytanie 5
Który z wymienionych niżej utworów nie jest autorstwa Adama Mickiewicza?
Grób Agamemnona
Pytanie 6
Wskaż datę śmierci Adama Mickiewicza
1855
Pytanie 7
Jakiego utworu Adama Mickiewicza jest to fragment:

Słuchaj, dzieweczko!
? Ona nie słucha ?
To dzień biały! to miasteczko!
Przy tobie nie ma żywego ducha.
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?
Romantyczność
Pytanie 8
W 1848 roku Mickiewicz utworzył legion polski. Na terenie jakiego państwa?
Włoch
Pytanie 9
W którym roku przewieziono szczątki Mickiewicza na Wawel?
1890
Pytanie 10
Mickiewicz w czasach studenckich był współzałożycielem pewnej organizacji. Jakiej?
Towarzystwa Filomatów