Powtórzenie: EKOTECHNOLOGIA POZYSKANIA DREWNA 1-30

EGZAMIN Z EPD UR LEŚNICTWO KRAKÓW

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

,,Dymienie” z tłumika pilarki może być skutkiem:
zbyt bogatej mieszanki
„Trójkątna zawiasa” ma na celu:
jak najdłuższe utrzymanie drzewa na kierunku obalania
Adres leśny 03-05-2-08-32-a-00 dotyczy leśnictwa o numerze:
8
Autorem wzoru na określenie zmniejszenia produkcji masy drzewnej z tytułu założenia w drzewostanie szlaków zrywkowych jest:
- C.?.ek
Bezpieczna praca drągami polega na:
ciągnięciu do siebie
Bezpieczna praca dźwignią polega na:
podnoszeniu z pozycji przysiadu z wyprostowanym kręgosłupem
Cięcie sercowe i skrócenie zawiasy nie powinny łącznie likwidować więcej niż:
1/2 zawiasy
Cięcie sztyletowe winno się rozpoczynać:
dolną stroną końcówki prowadnicy
Co jest główną barierą wdrożenia w praktyce licencjonowania firm leśnych?
- mentalne opory średniego szczebla zarządzania służbie leśnej LP
Co jest główną przyczyną ograniczeń w stosowaniu harwesterów w Polsce:
wysoka cena maszyny
Co jest głównym celem stosowania stołów manipulacyjnych w drzewostanie:
podniesienie nad poziom gruntu operacji obróbczych drewna w lesie
Co jest koniecznym warunkiem obalenia drzewa w przyjętym kierunku:
prostopadłość dna rzazu podcinającego do kierunku obalania
Co jest najważniejszą innowacyjnością harwestera Highlander?
obie odpowiedzi są poprawne
Co jest podstawą gospodarki w lasach niepaństwowych nie opsiadających uproszczonych planów urządzania lasu:
zasady hodowlane
Co jest potrzebne do obliczenia powierzchni składnicy przyzrębowej?
- powierzchnia leśna, miąższość drewna w jednym nawrocie cięć, wskaźnik powierzchniowy
Co należy robić w przypadku gdy pilarka posiada amortyzatory gumowo-metalowe:
wymieniać amortyzatory co pół roku bez względu na ich stan techniczny
Co należy zrobić, gdy zawiesi się drzewo:
przerwać ścinke
Co nazywamy użytkami rębnymi:
drewno pozyskane w ramach użytkowania rębnego
Co nazywamy zrębem:
- każdą powierzchnię, na której odbywać się będzie ścinka drzew, zarówno zrąb zupełny, jak i zrąb częściowy czy trzebieżowy, jak również miejsce ścinki w zadrzewieniach jeżeli ich celem jest przygotowanie towaru rynkowego
Co NIE jest kryterium podziału na składnice przyzrębowe i zbiorcze:
tytuł własności gruntów na których są zlokalizowane

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.