Powtórzenie: Sztuka ery prehistorycznej

Kanon dzieł, sztuka ery prehistorycznej

Historia sztuki, powtórzenie. 1 pytań.

Co to za motyw zdobniczy, jaką nosi nazwę oraz jak określa się sztukę, z której się wywodzi ?
Motyw zdobniczy: Ornament
Tytuł: Ornament z przedstawieniem plecionki celtyckiej
Określenie sztuki: Sztuka lateńska
:

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.