Powtórzenie: Korzeń - budowa i funkcje

Budowa, funkcje, modyfikaje korzenia

Biologia, powtórzenie. 14 pytań.

Zaznacz organy wegetatywne.
Korzeń
Liście
Łodyga
Główne funkcje korzenia to:
pobieranie wody i soli mineralnych
utrzymywanie rośliny w podłożu
Jakie rodzanie systemów korzeniowych spotykamy u roślin lądowych? (bez przecinka, po spacji)
system palowy system wiązkowy
Za co odpowiada budowa morfologiczna korzenia?
utrzymanie rośliny w podłożu
Który system korzeniowy występuje u paprotników i roślin jednoliściennych?
system wiązkowy
Jak nazywany system korzeniowym, w którym występuje korzeń główny rosnący pionowo w dół oraz korzenie boczne, zazwyczaj krótsze i cieńsze od korzenia głównego?
system palowy
W budowie anatomicznej korzenia wyróżniamy kilka stref. Połącz nazwy stref z ich opisem.
strefa korzeni bocznych
+
utrzymuje roślinę w podłożu, przewodzi wodę wraz z solami mineralnymi w kierunku łodygi
strefa włośnikowa
+
inaczej strefa różnicowania
strefa wydłużania
+
następuje tu najsilniejszy wzrost korzenia na długość
strefa podziałów komórkowych
+
tworzą ją komórki stożka wzrostu
czapeczka
+
zbudowana z komórek miękiszowych, ochrania stożek wzrostu
Zaznacz zdania prawdziwe:
Budowa pierwotna korzenia powstaje w wyniku działania merystemu wierzchołkowego.
Do merystemów bocznych zaliczamy kambium i fellogen.
Śródskórnia - najbardziej wewnętrzna warstwa kory pierwotnej odpowiada za:
regulację przepływu wody w poprzek korzenia.
Połącz pojęcia dotyczące budowy pierwotnej korzenia z prawidłowym opisem.
jej cechą jest wytwarzanie włośników
+
ryzoderma
kora pierwotna
+
warstwa komórek miękiszowych, której wewnętrzną warstwę stanowi endoderma
śródskórnia
+
odpowiada za regulacje przepływu wody w poprzek korzenia
walec osiowy
+
centralna część korzenia, której zewnętrzną warstwą jest perycykl
okolnica
+
odpowiada za tworzenie korzeni bocznych
W budowie pierwotnej korzenia, począwszy od warstwy zewnętrznej wyróżniamy następujące tkanki:
1. skórka
2. kora pierwotna
3. walec osiowy
Strefa włośnikowa korzenia to inaczej:
strefa wydłużania
Które merystemy biorą udział w tworzeniu budowy pierwotnej korzenia?
merystemy wierzchołkowe
Połącz nazwę rośliny z odpowiednią modyfikacją korzeni
korzenie spichrzowe
+
marchew
korzenie podporowe
+
mangrowce
ssawki
+
jemioła
korzenie czepne
+
bluszcz
korzenie powietrzne
+
storczyki

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.