Pytania i odpowiedzi

Wiertnictwo Str.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Górnictwo i Geologia
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 2968 razy
Pytanie 1
Liczba kolumn rur okładzinowych zapuszczonych do otworu zależy od:
metody wiercenia
celu wiercenia
warunków geologicznych i hydrogeologicznych
stanu technicznego ściany otworu
Pytanie 2
Zworniki służą do:
łączenia rur płuczkowych w przewód wiertniczy
Pytanie 3
Łączniki służą do:
łączenia narzędzi wiertniczych z przewodem wiertniczym
łączenia graniatki z przewodem wiertniczym
łączenie głowicy eksploatacyjnej z przewodem wiertniczym
łączenia elementów przewodu wiertniczego
Pytanie 4
Zadaniem przewodu wiertniczego przy wierceniu obrotowym:
przenoszenie momentu obrotowego od stołu wiertniczego do narzędzia wiercącego
wywieranie nacisku na narzędzie wiercące
Pytanie 5
Świder trójgryzowy o symbolu M służy do zwiercania skal o następującej twardości:
skały miękkie
Pytanie 6
Zwiercanie skały podczas wiercenia udarowego odbywa się poprzez:
miażdżenie, kruszenie
Pytanie 7
Projekt konstrukcji o.w. obejmuje:
projekt uszczelniania poszczególnych rur okładzinowych
projekt orurowania otworu
Pytanie 8
Projekt otworu wiertniczego składa się z:
projektu orurowania
projektu cementowania
Pytanie 9
Zadaniem rur okładzinowych w otworze jest:
zabezpieczenie ścian otworu przed obsypywaniem
oddzielenie od siebie pokładów produktywnych od warstw płonnych
Pytanie 10
W skład zestawu przewodu wiertniczego do wiercenia metodą obrotową stołową wchodzą:
graniatka, rury płuczkowe, zworniki, łączniki, obciążniki
Pytanie 11
Projektowana średnica świdra zależy od:
średnicy zewnętrznej mufy lub złączki rur okładzinowych
założonego prześwitu miedzy ścianą otworu, a wewnętrzną średnicą kolumny rur okładzinowych
Pytanie 12
Wiertnica to:
zespól mechanizmów niezbędnych do wiercenia otworu o określonym otworze
zespół urządzeń i zabudowań w miejscu wykonywania wiercenia
Pytanie 13
Metody uszczelniania kolumn okładzinowych to:
dwuklockowa
manszetowa
dwustopniowa
na zakładkę
Pytanie 14
Odwiertem nazywamy:
ocementowany i orurowany otwór
wykonany i uzbrojony technicznie otwór
otwór eksploatujący złoże ropy lub gazu
Pytanie 15
Koronka rdzeniowa(=koronka wiertnicza) to narządzie:
wywiercającą powierzchnie pierścieniową o.w.
służąca do pobierania rdzenia podczas wiercenia o.w.
Pytanie 16
Wyciąg wiertniczy służy m.in. do:
nawijanie liny wiertniczej wielokrążkowej
zapuszczanie i wyciąganie przewodu wiertni. I rur okładzinowych
posuw podwieszonego przewodu wiertni. w kierunku pionowym ,w czasie wiercenia otworu
Pytanie 17
Podczas wiercenia metoda obrotowa stosowane są następujące rodzaje świdrów:
skrzydłowe: świder płaski, dwuskrzydłowy, trójskrzydłowy, czteroskrzydłowy
gryzowe: jedno-,dwu-,trój-,cztero- gryzowe
diamentowe: impregnowane, hybrydowe, z syntetycznych diamentów, z naturalnych diamentów, typu PDC
Pytanie 18
Ze wglądu na sposób zwiercania skały wyróżniamy następujące rodzaje wierceń:
okrętne, udarowe, obrotowe
Pytanie 19
Przewód wiertniczy ze względu na konstrukcję dzielimy na:
rurowy,linowy, żerdziowy
Pytanie 20
Połączenie złączkowe rur okładzinowych wg API obejmują rury:
z gwintem krótkim, trójkątnym, zaokrąglonym
z gwintem trapezowym niesymetrycznym
z gwintem trapezowym symetrycznym
z gwintem długim, trójkątnym zaokrąglonym