Powtórzenie: Fizyka I pwr

baza pytań- egzamin z fizyki I

Fizyka, powtórzenie. 145 pytań.

REKLAMA
dla jednorodnego gazu doskonalego sa dane: m-masa, v-objetosc, p-cisnienie, T-temperatura,R-stała gazowa, Na= liczba Avogadra. Masa czasteczki tego gazu okreslona jest wyrazeniem:
mpv/NRT
w trakcie adiabatycznego rozprężenia gazu doskonałego, jego temperatura obniża się, gdyż:
maleje jego energia wewnętrzna
dwa różnoimienne ładunki wytwarzają pole o natężeniu E- i E+, w pewnym punkcie łączącego je odcinka wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego E w tym punkcie spełnia równanie
E=E- + E+
linia pola elektrostarycznego tworzą z powierzchnią ekwipotencjalną tego pola kąt
prosty
jezeli pojemnosc kondensatora wzrosnie 4-krotnie, a napiecie miedzy okladkami zmniejszymy 2-krotnie, to zgromadzona energia pola elektrycznego
nie ulegnie zmianie
prąd o natezeniu 2A przeplywajac przez przewodnik o oporze 10 omow w czasie 5s wykona prace
200J
Jezeli przestrzen miedzy okladkami kondensatora naladowanego, nie podlaczonego do ogniwa napelnimy dielektrykiem o przenikalnosci dielektrycznej=4 to roznica potencjalow miedzy okladkami kondensatora
zmaleje 4 razy
w srodku szescianu o boku a znajduje sie ujemny jon chloru Cl-, strumien pola elektrycznego 0E przechodzacy przez powierzchnie tego szescianu bedzie rowny
0E=e/E0
Dwa roznoimienne rowne co do wartosci ladunki elektryczne odlegle od siebie o X tworza dipol elektryczny. Jezeli zblizymy je na odleglosc X/2 to moment dipolowy ukladu
zmaleje 2 razy
pole elektryczne wytwarzane przed dipol na jego osi zalezy od odleglosci od srodka dipoliu i jesy
odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odleglosci
natezenie pola elektrycznego w przewodniku jest funkcja:
wszystkich wymienionych parametrow
W jednorodnym polu elektrycznym o wartosci E na dipol o momencie elektrycznym p dziala moment skracajacy (moment sily) okreslony wzorem
p x E
rownanie PV/T=const jest rownaniem
stanu gazu
Na czasteczke poruszajaca sie ruchem jednostajnym z predkoscia V po okregu o promieniu R dziala sila dosrodkowa F. moment pedu (kret) tej czastki jest rowny
FR^2/V i jest wektorem
ciezarek poruszajacy sie ruchem jednostajnym po okregu o promieniu R=2m doznaje dzialania sily dosrodkowej F=10N. praca wykonana przez te sile w czasie jednego okresu jest rowna
0J
Rownanie ciaglosci w przypadku przeplywu stacjonarnego ma postac (V-objetosc, r-promien przekroju strugi, v-predkosc plynu, p-cisnienie)
zadna odpowiedz nie jest dobrego
jaką siłę nalezy rozciagnac pred o przekroju S aby jego dlugosc:
F=E*S*dl/lo
pojemnosc kondensatora plaskiego maleje gdy
zwiększymy odleglosc miedzy jego okladkami
ciezarek o masie m wykonuje drgania harmoniczne X=Asin (2pi/T-pi/6). energia calkowita ciezarka jest rowna
mπ^2*m*A^2/T^2
Dwa rowne co do wartosci ladunki o przeciwnych znakach wytwarzaja pole elektrostatyczne. potencjal pola w punkcie lezacym w polowie odleglosci R miedzy ladunkami ma wartosc
zero
REKLAMA

Materiały powiązane z testem: