Pytania i odpowiedzi

Czy potrafisz zrobić stronę WWW?

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości HTMLa.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3008 razy
Pytanie 1
Polecenie dzięki któremu następuje wyśrodkowanie tekstu.
center
Pytanie 2
Polecenie dzięki któremu zmienia się kolor czcionki.
font color
Pytanie 3
Jaki znak wpisuje się przed każdym poleceniem?
<
Pytanie 4
Za pomocą jakiego polecenie w stawia hiperłącze?
a href
Pytanie 5
Jak wstawić tabelę?
table
Pytanie 6
Za pomocą jakiego polecenia wstawia się zdjęcia?
img src
Pytanie 7
Od jakiego zaczyna się szkielet strony WWW?
html
Pytanie 8
Jaki znak trzeba wstawić w tym przkładzie w miejscu wielokropka yellow...blue aby otrzymać kolor zielony?
-
Pytanie 9
Jakie polecenie trzeba wstawić aby do stron WWW dodać tło?
body background
Pytanie 10
Do czego służy polecenie <title>?
Do wstawiania tytułu strony

Powiązane tematy

#html #www