Pytania i odpowiedzi

GENETYKA CZ. II

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Powtórka do matury z zakresy genetyki:
cz II - prawa mendla cech sprzężone z płcią, zadania
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 8423 razy
Pytanie 1
Kariotyp człowieka, to:
22 pary autosomów i 1 para chromosomów płci
Pytanie 2
I PRAWO MENDLA:
W gametach znajduje się po jednym za pary alleli
determinujących określoną cechę.
Zakładając, że allel dominujący warunkuje czerwoną
barwę kwiatów a recesywny białą krzyżując homozygotę
dominującą z recesywną otrzymamy w F1 100% osobników
czerwonych - krzyżując ze sobą dwóch przedstawicieli
tego pokolenia podaj stosunek getopypowy ich potomstwa

(zapis: x:y bez spacji)
1:2:1
Pytanie 3
Cechy sprzężone z płcią występują na chromosomie:
X
Pytanie 4
Choroby genetyczne sprzężone z płcią to:
hemofilia i dystrofia
Pytanie 5
uniwersalny biorca to (wybierz spośród 1-4) a uniwersalny dawca (wybierz spośród 4-8):
AB
ZERO
Pytanie 6
Gamety powstają na wskutek podziału redukcyjnego:
mejozy
Pytanie 7
Zad. 1
Niebieskooki mężczyzna żęni się z brązowooką kobietą,
której matka miała oczy niebieskie. Jakie jest
prawdopodobieństwo, że ich dzieci będą miały oczy
brązowe?
A-brązowe
a-niebieskie
50%
Pytanie 8
Zad.2
Praworęczna kobieta, której ojciec był leworęczny
poślubiła mężczyznę który jest praworęczną
homozygotą. jakie jest prawdopodobieństwo, że ich
dzieci będą leworęczne?

A - praworęczny
a - leworęczny
0%

Powiązane tematy

#genetyka #dziedziczenie