Pytania i odpowiedzi

klasa 3 optyka 4

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. 4wtry545
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2834 razy
Pytanie 1
Światło najszybciej rozchodzi się w:
prózni
Pytanie 2
Źródłem światła jest:
świetlik
Pytanie 3
Prędkość światła jest największa w:
próżni
Pytanie 4
Wrażenie,że wiosło zanurzone w wodzie jest złamane,to skutek:
załamanie światła
Pytanie 5
Światło odbite od ściany nie oślepia nas dzięki zjawisku:
rozproszenia światłą
Pytanie 6
Zwierciadłem płaskim jest:
lustro w łazience
Pytanie 7
Jeśli źródło światła umieścimy w ognisku zwierciadła wklęsłego,to promienie odbite od zwierciadła utworzą wiązkę:
równoległą
Pytanie 8
Gdy światło rozchodzi się w próżni jego prędkość:
nie zmienia się
Pytanie 9
Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długość 5cm. Promień krzywizny tego zwierciadła wynosi:
10cm
Pytanie 10
Zwierciadłęm płąskim jest:
lustro

Powiązane tematy