Pytania i odpowiedzi

Tkanka mięśniowa + Układ krążenia krwi

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania testowe z histologii, temat: tkanka mięśniowa, układ krążenia krwi
Ilość pytań: 146 Rozwiązywany: 17851 razy
Pytanie 1
W osoczu nie występują:
D) brak odpowiedzi
Pytanie 2
grupy krwi układu AB0 determinują:
B) reszty cukrowe glikolipidow błony komórkowej erytrocytu
Pytanie 3
Receptor rianodynowy znajduje się w:
C) w błonie zbiornika gładkiej siateczki sarkoplazmatycznej
Pytanie 4
Główne białko zasadowe BMP występuje w:
C) eozynofilach
Pytanie 5
Tlenek azotu:
A i C
Pytanie 6
Ciałka wielkocewkowe zawierają:
d. czynnik von Willebranda
Pytanie 7
W sarkomerze
a. prążki Z zawierają alfa-aktyninę
Pytanie 8
Diapedeza to migracja leukocytów:
d. A i B
Pytanie 9
Wskaż zdanie/a prawdziwe:
d. A,B i C
Pytanie 10
W angiogenezie:
a. angiopeptyny biorą udział w remodelowaniu naczyń
Pytanie 11
Wskaż zdanie FAŁSZYWE
c. substancje sygnałowe wywołujące skurcz/rozkurcz mięśni gładkich w naczyniach są wydzielane wyłącznie przez włókna nerwowe autonomicznego układu nerwowego
Pytanie 12
Poszczególne pęczki komórek mięśniowych w mięśniu szkieletowym otacza:
omięsna
Pytanie 13
Wskaż zdanie prawdziwe
b. zwieracz przedwłośniczkowy znajduje się na początku każdego naczynia włosowatego
Pytanie 14
W komórkach mięśniowych
c. sercowych do kanalika T przylega jeden zbiornik siateczki śródplazmatycznej szorstkiej tworząc diadę
Pytanie 15
W naczyniach włosowatych żylnych ciśnienie krwi przewyższa ciśnienie onkotyczne
Fałsz
Pytanie 16
Wskaż element NIE występujący w ścianie żył
c. blaszki sprężyste
Pytanie 17
W miocycie gładkim
b.nie występuje troponina
Pytanie 18
W sercu
d. A, B i C
Pytanie 19
Wskaż zdanie FAŁSZYWE
a. w tętnicach i żyłach średniego kalibru błona środkowa jest tej samej wielkości
Pytanie 20
Filamenty desminowe w mięśniach poprzecznie prążkowanych
a. łączą z sobą sąsiednie miofibryle