Pytania i odpowiedzi

Litosfera 1 klasa gimnazjum

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dla uczniów I gimnazjum inni tez mogą się sprawdzić ;D
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 3290 razy
Pytanie 1
Minerał jest to
pierwiastek lub związek chemiczny
Pytanie 2
Skała to
zespół wielu minerałów
Pytanie 3
Minerał ma określoną :

[zaznaczyć wszystkie poprawne]
barwe
twardość
kształt
połysk
gęstosć
Pytanie 4
Powolna krystalizacja- jest to proces stygnięcia skały i tworzenia się kryształów

[wpisz prawda lub fałsz]
prawda
Pytanie 5
Ile mamy rodzajów skał ?? Chodzi o najważniejsze grupy
3
Pytanie 6
Skały osadowe nie powstają w procesie wietrzenia skał
[prawda lub fałsz ]
fałsz
Pytanie 7
Skały wapienne powstają w wyniku
nagromadzenia muszli mięczaków, które pod wpływem ciśnienia przemieniają się w skałe
Pytanie 8
Przykładem skały skrytokrystalicznej jest bazalt
[ wpisz prawda lub fałsz]
prawda
Pytanie 9
Skały magmowe [krystaliczne] dzielą się na :

[wpisać z przecinkiem!]
skrytokrystaliczne, jawnokrystaliczne
Pytanie 10
Ile lat liczy wszechświat ??
13,5 mld
Pytanie 11
Skąd pochodzą najstarsze skały
z Australii
Pytanie 12
Ustaw ery w kolejności
Paleozoik - A
Proterozoik - B
Archaik -C
Kenozoik - D
Mezozoik - E
np. ABCDE
CBAED
Pytanie 13
Procesy zewnętrzne modelują rzeźbę krajobrazu.

[wpisz prawda lub fałsz]
prawda
Pytanie 14
Do źródeł rzeźbotwórczych należy :
grawitacja
geomagnetyzm
energia słoneczna
enrgia geotermiczna
Pytanie 15
Ryfty przekształcają się w :
grzbiety wśródoceaniczne
bazaltowe wulkany

Powiązane tematy

#Geografia;D