Test: 500 pytań z fizyki

Zbiór pytań i zadań z fizyki. Ogromna ilość pytań testowych do rozwiązania.

REKLAMA
Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
niuton
amper
kelwin
kandela
{"qId":1, "cId":9, "tId":5500}
Po dwóch równoległych torach kolejowych jadą w przeciwne strony dwa pociągi: jeden z prędkością 60 km/h, a drugi z prędkością 40 km/h. Prędkość pociągów wzgledem siebie ma wartość:
50 km/h zarówno przy zbliżaniu się, jak i przy oddalaniu
100 km/h przy zbliżaniu się, a 20 km/h przy oddalaniu
20 km/h przy zbliżaniu się, a 100 km/h przy oddalaniu
100 km/h zarówno przy zbliżaniu się, jak i przy oddalaniu
{"qId":2, "cId":9, "tId":5500}
Łódź płynie rzeką z miejscowości A do B i z powrotem. Prędkość łodzi względem wody wynosi 5 m/s, a prędkość wody względem brzegów wynosi 4 m/s. Średnia prędkość ruchu łodzi na trasie ABA miała wartość:
zależy nie tylko od wartości prędkości łodzi i wody, ale równiż od odległości między miejscowościami
5 m/s
1,8 m/s
4,5 m/s
{"qId":3, "cId":9, "tId":5500}
Spadochroniarz opada na ziemią z prędkością V1= 4 m/s bez wiatru. Z jaką prędkością V będzie się poruszał przy poziomym wietrze,którego prędkość V2 = 3 m/s?
1 m/s
3,5 m/s
5 m/s
7 m/s
{"qId":4, "cId":9, "tId":5500}
Pasażer pociągu poruszającego się z prędkością V=10 m/s widzi w ciągu t=3 s wymijany pociąg o długości l=75 m. Jaką wartość ma prędkość wymijanego pociągu?
30 m/s
15 m/s
35 m/s
25 m/s
{"qId":5, "cId":9, "tId":5500}
Jeżeli cząsteczka o masie m początkowo spoczywająca zaczęła się poruszać i jej prędkość dąży do prędkości światła w próżni c, to pęd cząstki:
rośnie do nieskończoności
dąży do mc (m=const)
dąży do wartości mc^2
maleje do zera
{"qId":6, "cId":9, "tId":5500}
Jeżeli energia kinetyczna poruszającej się cząstki jest dwa razy większa od jej energii spoczynkowej to możemy wnioskować, że jej prędkość wynosi: (c- prędkość światła w próżni)
(2 pierw 2) / 3 c
1 / pierw 2 c
2c
pierw 3 / 2 c
{"qId":7, "cId":9, "tId":5500}
W akceleratorze dwie cząstki przybliżają się do siebie, poruszając się po tej samej linii prostej. Jeżeli każda z cząstek ma prędkość 0,8 c względem ścian akceleratora, to jaka wartość ich prędkości względnej v?
v = 1,6 c
0,8 c < v < c
c < V < 1,6 c
v = c
{"qId":8, "cId":9, "tId":5500}
Cząstka, której czas życia w jej układzie własnym wynosi 1 s, porusza się względem obserwatora z prędkości v = 2c/3 (c - prędkość światła w próżni). Jaki czas życia t zmierzy obserwatora dla cząstki?
t = 1 s
t < 1 s
t &rt;1 s
konkretna wartość t zależy jeszcze, poza prędkością v, także od masy cząstki
{"qId":9, "cId":9, "tId":5500}
Kolarz przebywa pierwsze 26 km w czasie 1 godziny, a następne 42 km w czasie 3 godz. Średnia prędkość kolarza wynosiła:
18 km/h
19 km/h
17 km/h
20 km/h
{"qId":10, "cId":9, "tId":5500}
Na podstawie przedstawionego wykresu można powiedzieć, że średnia prędkość w tym ruchu wynosi:
Obrazek do pytania 10
5/4 m/s
3/4 m/s
4/5 m/s
3/2 m/s
{"qId":11, "cId":9, "tId":5500}
Zależność prędkości od czasu w pierwszej i drugiej minucie ruchu przedstawiono na poniższym wykresie. Prędkość średnia w czasie dwóch pierwszych minut ruchu wynosi:
Obrazek do pytania 11
45 m/min
35 m/min
40 m/min
30 m/min
{"qId":12, "cId":9, "tId":5500}
W pierwszej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę 1 m. W drugiej sekundzie 2 m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych trzech sekund?
jednostajnie przyspieszonym
jednostajnym
jednostajnie zmiennym
zmiennym
{"qId":13, "cId":9, "tId":5500}
REKLAMA