Tsst egzamin 1 22.06.16, test z odpowiedziami

Test z informatyki z odpowiedziami. ss

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.