Czasowniki nieregularne ! 3., fiszki z języka niemieckiego

Fiszki, Język niemiecki, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
płowieć
verbleichen verbleicht verblich verblichen s.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
uderzyć się /kogoś
stoßen stößt stieß gestoßen h/s
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wić
winden windet wand gewunden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
popsuć komuś coś /popsuło się samo
verderben verdirbt verdarb verdorben h/s
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przebaczyć
verzeihen verzeiht verzieh verziehen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
oddalać / ustępować
weichen weicht wich gewichen s.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wykręcać
wringen wringt wrang gewrungen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ciągnąć / przenosić się
ziehen zieht zog gezogen h/s
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zmuszać
zwingen zwingt zwang gezwungen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
złościć
verdrießen verdrießt verdross verdrossen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
walczyć
streiten streitet stritt gestritten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
popędzać np.krowy / napędzac, pędzić np.łódką
treiben treibt trieb getrieben h/s
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
reklamować
werben wirbt warb geworben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
prać
waschen wäscht wusch gewaschen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
sypać się
stieben stiebt stob gestoben s.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
umierać
sterben stirbt starb gestorben s.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
obracać
wenden wendet wandte gewandt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czynić
tun tut tat getan
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
smarować, kreślić
streichen streicht strich gestrichen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zapomnieć
vergessen vegisst vergaß vergessen