Czasowniki nieregularne ! 3., fiszki z języka niemieckiego

Fiszki, Język niemiecki, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zapomnieć
vergessen vegisst vergaß vergessen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
obracać
wenden wendet wandte gewandt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rzucać
werfen wirft warf geworfen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
smarować, kreślić
streichen streicht strich gestrichen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
nosić
tragen trägt trug getragen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
płowieć
verbleichen verbleicht verblich verblichen s.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
spotykać
treffen trifft traf getroffen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
prać
waschen wäscht wusch gewaschen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przebaczyć
verzeihen verzeiht verzieh verziehen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
stawać się
werden wird wurde geworden s.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wić
winden windet wand gewunden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wspinać się
steigen steigt stieg gestiegen s.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wiedzieć
wissen weiß wusste gewusst
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
walczyć
streiten streitet stritt gestritten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wskazywać
weisen weist wies gewiesen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
chcieć
wollen will wollte gewollt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ciągnąć / przenosić się
ziehen zieht zog gezogen h/s
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dreptać/ nadepnąć
treten tritt trat getreten s/h
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
uderzyć się /kogoś
stoßen stößt stieß gestoßen h/s
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
gubić
verlieren verliert verlor verloren