Allgemeiner Deutschtest, fiszki z języka niemieckiego

Przy wpisywaniu odpowiedzi uwzględnij:

- rzeczowniki pisz bezwzględnie wielką litera!
- wyrazy na początku zdania pisz również z dużej litery!
- wyrazy oddzielaj spacją!
- używj umlautów!
- uznawane są wszystkie poprawne odpowiedzi!
- za prawidłowe rozwiązanie zadania otrzywasz 1 pkt!

Fiszki, Język niemiecki, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Beeile ... Monika!
dich
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Grüβen Sie bitte Herrn Meier und .......... Frau.
seine
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wohnst du in einem Einfamilienhaus?

Nein, ....
Ich wohne in keinem Einfamilienhaus
Ich nicht wohne in einem Einfamilienhaus.
Ich wohne nicht in einem Einfamilienhaus.
Wohnst du in einem Einfamilienhaus?

Nein, ....
Ich wohne in keinem Einfamilienhaus
Ich nicht wohne in einem Einfamilienhaus.
Ich wohne nicht in einem Einfamilienhaus.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak zapytasz swojego kolegę, czy może ci pomóc?
Kannst du mir helfen?
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Legen Sie mir die Bücher auf .......... Schreibttisch.
den
dem
der
die
das
Legen Sie mir die Bücher auf .......... Schreibttisch.
den
dem
der
die
das
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ich weiβ nicht, ......... ich genug Geld habe.
ob
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Können Sie mir sagen, wo sich hier die Apotheke ... .
ist
befindet
gibt
liegt
Können Sie mir sagen, wo sich hier die Apotheke ... .
ist
befindet
gibt
liegt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z niemieckich noblistów urodził sie w Gdańsku?
Grass
Hauptmann
Mann
Który z niemieckich noblistów urodził sie w Gdańsku?
Grass
Hauptmann
Mann
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Was hast du gestern gemacht? (die Hausaufgabe machen)
Ich habe gestern die Hausaufgabe gemacht.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Was sagt man nicht?
Wo fahren Sie?
Wohin fahren Sie?
Wann fahren Sie?
Was sagt man nicht?
Wo fahren Sie?
Wohin fahren Sie?
Wann fahren Sie?
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Klaus ist ein Freund ........ Inge.
von
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Der .... Berg in Deutschland heißt die Zugspitze.
hoche
höher
höchste
Der .... Berg in Deutschland heißt die Zugspitze.
hoche
höher
höchste
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dokończ poprawnie zdanie.

Ich gehe zum Arzt, weil ...
ich bin krank.
ich krank bin.
ich krank seine.
ich kranke bin.
Dokończ poprawnie zdanie.

Ich gehe zum Arzt, weil ...
ich bin krank.
ich krank bin.
ich krank seine.
ich kranke bin.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Welcher Satz ist richtig?

Sie helft ihre Mutter kochen.
Sie helft ihrer Mutter kochen.
Sie hilft ihre Mutter kochen.
Sie hilft ihre Mutter zu kochen.
Sie hilft ihrer Mutter kochen.
Welcher Satz ist richtig?

Sie helft ihre Mutter kochen.
Sie helft ihrer Mutter kochen.
Sie hilft ihre Mutter kochen.
Sie hilft ihre Mutter zu kochen.
Sie hilft ihrer Mutter kochen.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest autorem utworu pt "Czarodziejska góra"? (podaj tylko nazwisko)
Mann
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hast du ………… bei Frau Berger entschuldigt?
euch
sich
dich
Hast du ………… bei Frau Berger entschuldigt?
euch
sich
dich
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
- Frau Schmidt, wie viele Kinder haben Sie?

- 2 Kinder, 18 und 19 Jahre alt.

- Was machen jetzt ... Kinder?
Ihre
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mów wolniej!
Sprich langsam!
Spricht langsamer!
Sprech langsamer!
Sprich langsamer!
Mów wolniej!
Sprich langsam!
Spricht langsamer!
Sprech langsamer!
Sprich langsamer!
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Verstehst du gut unseren Lehrer?
- Ja, ich verstehe ......... gut.
ihn
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Er liest dem Kind ein Buch. (Perfekt) nie zmieniaj szyku!
Er hat dem Kind ein Buch gelesen.