Fiszki

Biochemia s03e02

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 1756 razy
progesteron
wszystkie poprawne
apodwyższa temperaturę ciała
jest naturalnym gestagenem
hamuje wydzielanie oksytocyny
wszystkie poprawne
glp-1
hormon wytwarzany przez kom L jelita
glukozopodobny czynnik 1
zwiększa wychwyt glukozy przez glut4
?
hormon wytwarzany przez kom L jelita
Wskaż zdanie prawdziwe:
TRH hamuje wydzielanie prolaktyny
dopamina pobudza wydzialanie prolaktyny
TRH pobudza wydzielanie prolaktyny
TSH hamuje wydzielanie prolaktyny
TRH pobudza wydzielanie prolaktyny
Działanie przecipierwotniakowe ma:
interferon beta
erytropoetyna
interferon alfa
interferon gamma
interferon gamma
5. Receptor katalityczny to:
b. sprzężony z enzymem
d.
a. sprzężony z białkiem G
c. mający właściwości katalityczne w przestrzenie cytoplazmatycznej
c. mający właściwości katalityczne w przestrzenie cytoplazmatycznej
6.Która substancja ma działanie antyandrogenowe:
a) Cyproteron, flutamid
d) żadne z wymienionych
b) Tamoksifen , anastrozol
c) finasteryd i metyloksantyny
a) Cyproteron, flutamid
8. Najwięcej estrogenów wydzielanych jest:
a. podczas owulacji
a. podczas owulacji
9. Wtórnym przekażnikiem parathormonu jest:
a. cAMP
b. cGMP
d. kaskada kinaz
c. PIP2
a. cAMP
10. Białka docelowe układu kalmodulina- wapń to:
b. oksydaza NADPH, fruktokinaza, tubulina
d. żadne z powyższych
c. odpowiedzi a i b
a. spektryna
c. odpowiedzi a i b
11.Do peptydów pochodnych proopiomelanokortyny należy:
b. LPH
d. wszystkie wymienione
a. ACTH
c. endorfiny
d. wszystkie wymienione
12. Pierścień aromatyczny posiadają:
a. noradrenalina, dpoamina, trójjodytronina
c) Aldosteron, estradiol, dopamina
b) Dopamina, noradrenalina, kortyzol
d) Tyroksyna, testosteron, progesteron
a. noradrenalina, dpoamina, trójjodytronina
13. Insulina
b.
c. wiąże się ze swoim receptorem przezbłonowym, który w przestrzeni cytoplazmatycznej posiada aktywność katalityczną?
d. działa na cAMP tylko w wątrobie
a. jest pochodną aminokwasową i hormonem lipofilnym
c. wiąże się ze swoim receptorem przezbłonowym, który w przestrzeni cytoplazmatycznej posiada aktywność katalityczną?
14.5’- dejodynaza tarczycowa do swojej aktywności wymaga
b. Selenu
a. Cynku
c. Miedzi
d. Chromu
b. Selenu
15.Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
b. TBG
d TEBG
a CGB
c. SHGB
a CGB
16. Proinsulina:
c. składa się z insuliny która jest heterodimerem i z peptydu c
a. Zawiera wiązania disiaczkowe
b. insulina wiąże się z peptydem c 2 wiązaniami peptydowymi
c. składa się z insuliny która jest heterodimerem i z peptydu c

Powiązane tematy

#biochemia #kolokwium

Inne tryby