słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 7 Grammar in use & Listening and Speaking Skills(str. 109-111) & Writing (str. 114-115), test z języka angielskiego

słownictwo z Upstream Intermediate Companion Test wiedzy online z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 18 pytań.

REKLAMA
Ocena:5 - 2 głosów

Pytania zawarte w teście