Test: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 7 Grammar in use & Listening and Speaking Skills(str. 109-111) & Writing (str. 114-115)

słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski. Test składa się z 18 pytań.