słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 5 Vocabulary Practice (str. 72-73) cz.I, test z języka angielskiego

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion Test dla liceum z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 33 pytań.

REKLAMA
Ocena:5 - 1 głosów

Pytania zawarte w teście