słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 5 Idioms and Fixed Phrases (str. 77), test z języka angielskiego

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Zamiast apostrfu piszcie spację. Test dla liceum z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście