Test: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 5 Idioms and Fixed Phrases (str. 77)

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Zamiast apostrfu piszcie spację.

Język angielski. Test składa się z 9 pytań.