słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 3 Idioms and Fixed Phrases (str. 45), test z języka angielskiego

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion Test dla liceum z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA
Ocena:5 - 2 głosów

Pytania zawarte w teście