słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 5 Grammar in use (str. 74-77) cz.II, test z języka angielskiego

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion Test dla liceum z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 17 pytań.

REKLAMA
Ocena:5 - 1 głosów

Pytania zawarte w teście