inżynieria produktów żywnościowych, test kwalifikacji zawodowej.

egzamin Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 157 pytań.

REKLAMA

Materiały powiązane z testem: inżynieria produktów żywnościowych