Test: BHP

Test zawiera pytania z BHP i ergonomii, ogólne i górnicze.

Zawodowe. Test składa się z 58 pytań.