Powtórzenie: Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, Studia.

Która z wad wzroku nie dyskwalifikuje do zawodu pilarza:
krótkowzroczność
Która z wymienionych czynności jest najbardziej energochłonna:
ścinka pilarką
Która z wymienionych osób definiuje wypadek w następujący sposób „Wypadek jest Niezamierzonym i nie dającym się kontrolować wydarzeniem w którym akcja lub reakcja jakiegoś przedmiotu substancji osoby lub promieniowania pociąga za sobą uszkodzenia cielesne”:
Heinrich
Która z wymienionych osób nadała organizacyjny charakter „W łańcuchu zdarzeń w którym każde jest planowane i kontrolowane zachodzi zdarzenie nie planowane które będąc czynnikiem niedostatecznym i niedostosowanego do okoliczności zachowania się jednostki może choć nie musi spowodować obrażenia”
Arbous i Kerrich
Która z wymienionych wartości zawiera informację zarówno o przebiegu czasowym jaki i poziome przyspieszenia drgań:
wartość skuteczna
Które czynności nie mogłyby być wykonywane przez kobiety:
5000 i 20 kJ/min
Które elementy pilarki spalinowej ułatwiają rozruch:
zawór dekompresyjny
Które rozwiązanie powoduje mniejsze drgania w pilarce:
- system AV, podniesienie prędkości obrotowej silnika, zmniejszenie masy urządzenia drgającego
Które z cech człowieka są ważniejsze z punktu widzenia trudności pracy:
zmienne
Które z poniższych zdań jest fałszywe:
zastosowanie zębatki oporowej zmniejsza energię drgań, drgania są przenoszone bezpośrednio na drewno
Które z wymienionych rodzajów badań medycznych nie są badaniami zespołu choroby wibracyjnej:
audiografia
Które z wymienionych zagadnień nie zostało ujęte w Ergonomicznej Liście Kontrolnej:
efektywność i awaryjność układu
Które ze schorzeń nie zaliczymy do uznanych chorób zawodowych leśników:
zmiany martwicze i zwyrodnieniowe
Której z wymienionych przyczyn brak jest charakteru zewnętrznej przyczyny wypadku przy pracy:
wylew krwi do mózgu
Który z polskich uczonych po raz pierwszy w świecie użył terminu ergonomia we współczesnym tego słowa znaczeniu:
Prof. Wojciech Jastrzębowski
?Który z sygnałów jest szybciej identyfikowany przez człowieka:
dotyk
Który z wymienionych czynników nie należy do grupy czynników szkodliwych i niebezpiecznych:
wilgoć
Który z wymienionych czynników zaliczamy do obciążeń fizycznych pracą:
monotypowość
Czym zajmuje się fizjologia pracy wg. Lehmana:
bada fizyczną budowę i czynności ciała pracującego człowieka. Celem badań jest takie dostosowanie pracy człowieka, aby zapewnić możliwie ekonomiczne wykorzystanie jego pracy
Na jakie rodzaje nie dzielimy ergonomii:
ergonomie konstruktywną

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Ergonomia 124-154".

Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo
Zawodowe, Studia
30
#lesnictwo #ur #ergonomia #sowa

Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa