Ergonomia 124-154, fiszki z kompetencji zawodowych

Ergonomia Leśnictwo UR

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które ze schorzeń nie zaliczymy do uznanych chorób zawodowych leśników:
zespół choroby wibracyjnej
borelioza
pokleszczowe zapalenie opon mózgowych
zmiany martwicze i zwyrodnieniowe
Które ze schorzeń nie zaliczymy do uznanych chorób zawodowych leśników:
zespół choroby wibracyjnej
borelioza
pokleszczowe zapalenie opon mózgowych
zmiany martwicze i zwyrodnieniowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z wymienionych wartości zawiera informację zarówno o przebiegu czasowym jaki i poziome przyspieszenia drgań:
wartość skuteczna
wartość pośrednia
wartość dodana
Która z wymienionych wartości zawiera informację zarówno o przebiegu czasowym jaki i poziome przyspieszenia drgań:
wartość skuteczna
wartość pośrednia
wartość dodana
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z wymienionych czynności jest najbardziej energochłonna:
ścinka pilarką
zrywka konna
korowanie spał
Która z wymienionych czynności jest najbardziej energochłonna:
ścinka pilarką
zrywka konna
korowanie spał
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
?Który z sygnałów jest szybciej identyfikowany przez człowieka:
dotyk
dźwięk
zapach
?Który z sygnałów jest szybciej identyfikowany przez człowieka:
dotyk
dźwięk
zapach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
?Na które częstotliwości ucho ludzkie jest najbardziej wrażliwe:
6-8 kHz
2-3kHz
3-5 kHz
?Na które częstotliwości ucho ludzkie jest najbardziej wrażliwe:
6-8 kHz
2-3kHz
3-5 kHz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
?Na jakim poziomie może kształtować się hałas podczas pracy na maksymalnym momencie obrotowym:
obie odpowiedzi są prawdziwe gdyż zależy to od mocy silnika
103 dB (A)
93 dB (A)
?Na jakim poziomie może kształtować się hałas podczas pracy na maksymalnym momencie obrotowym:
obie odpowiedzi są prawdziwe gdyż zależy to od mocy silnika
103 dB (A)
93 dB (A)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które z wymienionych zagadnień nie zostało ujęte w Ergonomicznej Liście Kontrolnej:
obciążenie środowiskowe
metody pracy
obciążenie fizyczne
efektywność i awaryjność układu
Które z wymienionych zagadnień nie zostało ujęte w Ergonomicznej Liście Kontrolnej:
obciążenie środowiskowe
metody pracy
obciążenie fizyczne
efektywność i awaryjność układu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podczas której z wymienionych czynności obserwujemy największe zagrożenie ze strony drgań mechanicznych pilarki:
przerzynka drewna górną stroną prowadnicy
cięcie z dociążaniem piły w rzazie
przerzynka drewna dolną stroną prowadnicy
Podczas której z wymienionych czynności obserwujemy największe zagrożenie ze strony drgań mechanicznych pilarki:
przerzynka drewna górną stroną prowadnicy
cięcie z dociążaniem piły w rzazie
przerzynka drewna dolną stroną prowadnicy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem doradczym i kontrolnym w zakresie BHP w zakładzie pracy jest:
PIS
PIP
komisja BHP
Organem doradczym i kontrolnym w zakresie BHP w zakładzie pracy jest:
PIS
PIP
komisja BHP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z wymienionych czynników zaliczamy do obciążeń fizycznych pracą:
mikroklimat
obciążenie psychiczne
monotypowość
Który z wymienionych czynników zaliczamy do obciążeń fizycznych pracą:
mikroklimat
obciążenie psychiczne
monotypowość
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym zajmuje się fizjologia pracy wg. Lehmana:
analizą odruchów warunkowych
bada fizyczną budowę i czynności ciała pracującego człowieka. Celem badań jest takie dostosowanie pracy człowieka, aby zapewnić możliwie ekonomiczne wykorzystanie jego pracy
analizą podejmowania decyzji na podstawie informacji
Czym zajmuje się fizjologia pracy wg. Lehmana:
analizą odruchów warunkowych
bada fizyczną budowę i czynności ciała pracującego człowieka. Celem badań jest takie dostosowanie pracy człowieka, aby zapewnić możliwie ekonomiczne wykorzystanie jego pracy
analizą podejmowania decyzji na podstawie informacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z wymienionych osób definiuje wypadek w następujący sposób „Wypadek jest Niezamierzonym i nie dającym się kontrolować wydarzeniem w którym akcja lub reakcja jakiegoś przedmiotu substancji osoby lub promieniowania pociąga za sobą uszkodzenia cielesne”:
Arbous i Kerrich
Heinrich
Która z wymienionych osób definiuje wypadek w następujący sposób „Wypadek jest Niezamierzonym i nie dającym się kontrolować wydarzeniem w którym akcja lub reakcja jakiegoś przedmiotu substancji osoby lub promieniowania pociąga za sobą uszkodzenia cielesne”:
Arbous i Kerrich
Heinrich
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na jakie rodzaje nie dzielimy ergonomii:
ergonomię korekcyjną
ergonomie konstruktywną
ergonomię koncepcyjną
Na jakie rodzaje nie dzielimy ergonomii:
ergonomię korekcyjną
ergonomie konstruktywną
ergonomię koncepcyjną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z polskich uczonych po raz pierwszy w świecie użył terminu ergonomia we współczesnym tego słowa znaczeniu:
Heinrich
Prof. Jan Rosner
Prof. Wojciech Jastrzębowski
Który z polskich uczonych po raz pierwszy w świecie użył terminu ergonomia we współczesnym tego słowa znaczeniu:
Heinrich
Prof. Jan Rosner
Prof. Wojciech Jastrzębowski
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z wad wzroku nie dyskwalifikuje do zawodu pilarza:
brak widzenia stereoskopowego
krótkowzroczność
daltonizm
Która z wad wzroku nie dyskwalifikuje do zawodu pilarza:
brak widzenia stereoskopowego
krótkowzroczność
daltonizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które z cech człowieka są ważniejsze z punktu widzenia trudności pracy:
stałe
zmienne
pośrednie
Które z cech człowieka są ważniejsze z punktu widzenia trudności pracy:
stałe
zmienne
pośrednie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pamięć świeża to:
pamięć epizodyczna
pamięć deklaratywna
pamięć operacyjna
Pamięć świeża to:
pamięć epizodyczna
pamięć deklaratywna
pamięć operacyjna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podczas której z czynności notuje się wypadki najcięższe:
ścinka
okrzesywanie
ściąganie drzew zawieszonych
Podczas której z czynności notuje się wypadki najcięższe:
ścinka
okrzesywanie
ściąganie drzew zawieszonych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z wymienionych czynników nie należy do grupy czynników szkodliwych i niebezpiecznych:
drgania
wilgoć
śliskie podłoże
Który z wymienionych czynników nie należy do grupy czynników szkodliwych i niebezpiecznych:
drgania
wilgoć
śliskie podłoże
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ok. 2 x 15min albo raz po 0,5h nie powoduje szkody na zdrowiu:
NDN
NDSCH
NDS
Ok. 2 x 15min albo raz po 0,5h nie powoduje szkody na zdrowiu:
NDN
NDSCH
NDS