Test: Integracja europejska

Test z WOSu z odpowiedziami.

Ilość pytań: 14, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
W którym roku został podpisany traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
1951
{"qId":35813, "cId":12, "tId":2683}
W jakim mieście został podpisany traktat o Unii Europejskiej (1992r) ?
Maastricht
{"qId":35814, "cId":12, "tId":2683}
Jaki organ jest postawowym organem prawodawczym UE?
rada unii europejskiej
{"qId":35815, "cId":12, "tId":2683}
Kto jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?
Hans-Gert Pottering
{"qId":35816, "cId":12, "tId":2683}
Ile komisarzy wchodzi w skład Komisji Europejskiej?
27
25
23
{"qId":35819, "cId":12, "tId":2683}
W jakim mieście znajduje się siedziba Trybunału Sprawiedliwości?
Luksemburg Luksemburgu
{"qId":35818, "cId":12, "tId":2683}
Trybunał Rewizyjny to inaczej..
Trybunał obrachunkowy
{"qId":35820, "cId":12, "tId":2683}
Jak nazywa się traktat podpisany w 1997 roku 2 października?
amsterdamski traktat amsterdamski
{"qId":35821, "cId":12, "tId":2683}
Do którego filaru UE należy walka z rasizmem i ksenofobią?
3 trzeciego
{"qId":35822, "cId":12, "tId":2683}
W którym roku Traktaty Rzymskie weszły w życie?
1958
{"qId":35823, "cId":12, "tId":2683}
Kto w 1950 r. ogłosił plan współpracy francusko-niemieckiej w dwóch sektorach dospodarczych : węgla i stali? (podaj imię i nazwisko ministra)
Robert Schuman
{"qId":35824, "cId":12, "tId":2683}
Kto jest twórcą planu pomocy dla Europy ? (imię i nazwisko sekretarza stanu)
George Marshall
{"qId":35825, "cId":12, "tId":2683}
W którym roku został wprowadzony do użytku paszport europejski?
1985
{"qId":35826, "cId":12, "tId":2683}
który filar UE stanowi wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa?
2 drugi
{"qId":35827, "cId":12, "tId":2683}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Integracja Europejska; Unia Europejska

Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.
WOS, Matura
29
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #traktaty #maturazwosu

Integracja Europejska 1

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
14
#unia #europejska #integracja #europejska #instytucje #unii #europejskiej #maturazwosu

Integracja europejska 2

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Ogólny
8
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu

integracja europejska 3

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
14
#wos #matura #unia #europejska #integracja #europejska #maturazwosu

Integracja europejska 4

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
17
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu