Integracja europejska, fiszki z WOSu

Fiszki, WOS, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku został wprowadzony do użytku paszport europejski?
1985
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku został podpisany traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
1951
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jaki organ jest postawowym organem prawodawczym UE?
rada unii europejskiej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jakim mieście został podpisany traktat o Unii Europejskiej (1992r) ?
Maastricht
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
który filar UE stanowi wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa?
2
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywa się traktat podpisany w 1997 roku 2 października?
amsterdamski
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile komisarzy wchodzi w skład Komisji Europejskiej?
23
27
25
Ile komisarzy wchodzi w skład Komisji Europejskiej?
23
27
25
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?
Hans-Gert Pottering
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do którego filaru UE należy walka z rasizmem i ksenofobią?
3
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto w 1950 r. ogłosił plan współpracy francusko-niemieckiej w dwóch sektorach dospodarczych : węgla i stali? (podaj imię i nazwisko ministra)
Robert Schuman
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jakim mieście znajduje się siedziba Trybunału Sprawiedliwości?
Luksemburg
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Trybunał Rewizyjny to inaczej..
Trybunał obrachunkowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku Traktaty Rzymskie weszły w życie?
1958
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest twórcą planu pomocy dla Europy ? (imię i nazwisko sekretarza stanu)
George Marshall