Test: Ergonomia 1-30

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Ergonomia Ur Leśnictwo

Ilość pytań: 30, Poziom: Studia.

REKLAMA
7% uszkodzeń występuje przy:
ścince i wyróbce
przerzynce
przenoszeniu ręcznym drewna
okrzesywaniu
{"qId":1, "cId":1, "tId":13472}
Co było główną przyczyna umieszczenia w pilarce typu AV zbiornika oleju i paliwa w strefie biernej pilarki:
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
działanie synergistyczne
równoważenie masy biernej i aktywnej pilarki w celu zmniejszenia drgań na uchwytach
wydatek energetyczny
{"qId":2, "cId":1, "tId":13472}
Co było podstawą wyróżnienia obowiązujących 4 klas toksyczności dla ludzi:
forma użytkowa środka
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
związki fosforu
stopniowym zanikaniu leków pod wpływem częstej ekspozycji
{"qId":3, "cId":1, "tId":13472}
Co jest miarą ciężkości pracy fizycznej:
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
wydatek energetyczny
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
efektywność
{"qId":4, "cId":1, "tId":13472}
Co jest miarą głośności dźwięku:
barwa głosu
1 fon
częstotliwość wyrażona w Hz
siła akustyczna wyrażona w Pscl
natężenie wyrażone w dB
{"qId":5, "cId":1, "tId":13472}
Co jest potrzebne m.in. do resyntezy adenozyny i kwasu fosforowego w ATP (co jest konieczne do syntezy ATP):
uporządkowanie
pola orientacji
energia ze spalania glikogenu
monotypowość
{"qId":6, "cId":1, "tId":13472}
Co najbardziej wpływa na podejmowanie decyzji:
dostarczane informacje
brak zmęczenia
barwa głosu osoby mówiącej
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
{"qId":7, "cId":1, "tId":13472}
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
działanie synergistyczne
NDSCH
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy
{"qId":8, "cId":1, "tId":13472}
Co nazywamy hałasem z punktu widzenia ergonomii:
wszelkie bodźce słuchowe które mogą być szkodliwe dla człowieka lub których występowanie jest niepożądane
- dopuszczalny max poziom dźwięku < 115
częstotliwość wyrażona w Hz
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
{"qId":9, "cId":1, "tId":13472}
Co nazywamy stereotypem dynamicznym:
złą organizację stanowiska pracy
likwidują zagrożenia w miejscu zaistnienia
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
określony zbiór odruchów tworzących pewien system działania
{"qId":10, "cId":1, "tId":13472}
?Co nazywamy zagrożeniem biernym:
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
brak zmęczenia
złą organizację stanowiska pracy
{"qId":11, "cId":1, "tId":13472}
Co nie należy do sterowniczych sztywnych właściwości człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
barwa głosu
{"qId":12, "cId":1, "tId":13472}
Co nie należy do swoistych właściwości człowieka jako części składowej systemu człowiek-praca:
brak zmęczenia
{"qId":13, "cId":1, "tId":13472}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa