Ergonomia 1-30, fiszki z kompetencji zawodowych

Ergonomia Ur Leśnictwo

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co nazywamy hałasem z punktu widzenia ergonomii:
wszelkie bodźce słuchowe które mogą być szkodliwe dla człowieka lub których występowanie jest niepożądane
- dopuszczalny max poziom dźwięku < 115
częstotliwość wyrażona w Hz
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
Co nazywamy hałasem z punktu widzenia ergonomii:
wszelkie bodźce słuchowe które mogą być szkodliwe dla człowieka lub których występowanie jest niepożądane
- dopuszczalny max poziom dźwięku < 115
częstotliwość wyrażona w Hz
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
określona w PN wartość 85 dB oznacza:
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 4 godzin pracy
dopuszczalny poziom hałasu na określoną zmianę roboczą
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy
określona w PN wartość 85 dB oznacza:
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 4 godzin pracy
dopuszczalny poziom hałasu na określoną zmianę roboczą
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co nie należy do sterowniczych sztywnych właściwości człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
barwa głosu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co nazywamy polem widzenia:
przestrzeń obejmującą wszystko to co może dostrzec obserwator nieruchomy patrzący w jeden punkt
- przestrzeń obejmującą wszystko to co może dostrzec obserwator ruchomy
przestrzeń obejmującą wszystko to co może dostrzec obserwator nieruchomy poruszając jedynie oczami
Co nazywamy polem widzenia:
przestrzeń obejmującą wszystko to co może dostrzec obserwator nieruchomy patrzący w jeden punkt
- przestrzeń obejmującą wszystko to co może dostrzec obserwator ruchomy
przestrzeń obejmującą wszystko to co może dostrzec obserwator nieruchomy poruszając jedynie oczami
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co jest potrzebne m.in. do resyntezy adenozyny i kwasu fosforowego w ATP (co jest konieczne do syntezy ATP):
uporządkowanie
pola orientacji
energia ze spalania glikogenu
monotypowość
Co jest potrzebne m.in. do resyntezy adenozyny i kwasu fosforowego w ATP (co jest konieczne do syntezy ATP):
uporządkowanie
pola orientacji
energia ze spalania glikogenu
monotypowość
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co było główną przyczyna umieszczenia w pilarce typu AV zbiornika oleju i paliwa w strefie biernej pilarki:
równoważenie masy biernej i aktywnej pilarki w celu zmniejszenia drgań na uchwytach
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
wydatek energetyczny
działanie synergistyczne
Co było główną przyczyna umieszczenia w pilarce typu AV zbiornika oleju i paliwa w strefie biernej pilarki:
równoważenie masy biernej i aktywnej pilarki w celu zmniejszenia drgań na uchwytach
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
wydatek energetyczny
działanie synergistyczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co zdefiniował prof. Wojciech Jastrzębowski:
ergonomię jako naukę o pracy
ergonomię jako optymalizowanie pracy człowieka
ergonomie jako związek: człowiek-maszyna-środowisko
Co zdefiniował prof. Wojciech Jastrzębowski:
ergonomię jako naukę o pracy
ergonomię jako optymalizowanie pracy człowieka
ergonomie jako związek: człowiek-maszyna-środowisko
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co jest miarą głośności dźwięku:
natężenie wyrażone w dB
siła akustyczna wyrażona w Pscl
barwa głosu
1 fon
częstotliwość wyrażona w Hz
Co jest miarą głośności dźwięku:
natężenie wyrażone w dB
siła akustyczna wyrażona w Pscl
barwa głosu
1 fon
częstotliwość wyrażona w Hz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co powoduje największe drgania w pilarce:
prowadnica
posuw łańcucha
działanie synergistyczne
system LV
Co powoduje największe drgania w pilarce:
prowadnica
posuw łańcucha
działanie synergistyczne
system LV
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest zatrucie przewlekłe:
zatrucie którego skutki utrzymują się od 4-28 dni
zatrucie którego skutki utrzymują się od 28-48 dni
powstaje w wyniku przewlekłego narażenia na substancję toksyczną
Co to jest zatrucie przewlekłe:
zatrucie którego skutki utrzymują się od 4-28 dni
zatrucie którego skutki utrzymują się od 28-48 dni
powstaje w wyniku przewlekłego narażenia na substancję toksyczną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co wg Pawłowa nazywamy stereotypem dynamicznym:
stereotyp ulegający zmianie
zmieniający się system działania
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania
Co wg Pawłowa nazywamy stereotypem dynamicznym:
stereotyp ulegający zmianie
zmieniający się system działania
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co wg Grandjeana nazywamy przyciągaczem wzroku:
miejsca, rzeczy, przedmioty mieniące się
miejsce kontrastu natężenia światła lub kontrastu barw
miejsca o barwach czerwonych
miejsca dużego natężenia światła lub nasycenia barw
Co wg Grandjeana nazywamy przyciągaczem wzroku:
miejsca, rzeczy, przedmioty mieniące się
miejsce kontrastu natężenia światła lub kontrastu barw
miejsca o barwach czerwonych
miejsca dużego natężenia światła lub nasycenia barw
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
7% uszkodzeń występuje przy:
ścince i wyróbce
przerzynce
przenoszeniu ręcznym drewna
okrzesywaniu
7% uszkodzeń występuje przy:
ścince i wyróbce
przerzynce
przenoszeniu ręcznym drewna
okrzesywaniu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to są działania wąsko zakresowe:
określony zbiór działań warunkowych tworzący pewien system działania
działania o wąskim zakresie prac dotyczących zagrożenia
likwidują zagrożenia w miejscu zaistnienia
działania zmniejszające zagrożenia
Co to są działania wąsko zakresowe:
określony zbiór działań warunkowych tworzący pewien system działania
działania o wąskim zakresie prac dotyczących zagrożenia
likwidują zagrożenia w miejscu zaistnienia
działania zmniejszające zagrożenia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
wzrost intensywności dźwięku
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
wzrost intensywności dźwięku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy
działanie synergistyczne
NDSCH
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy
działanie synergistyczne
NDSCH
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest LV:
system eliminujący drgania w urządzeniu tnącym
system wspomagający pracę silnika
system automatycznej blokady prowadnicy przy zjawisku odbicia
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
Co to jest LV:
system eliminujący drgania w urządzeniu tnącym
system wspomagający pracę silnika
system automatycznej blokady prowadnicy przy zjawisku odbicia
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy do bezpośrednich przyczyn wypadku zaliczamy:
niewłaściwą eksploatację czynnika materialnego
złą organizację stanowiska pracy
wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem
Czy do bezpośrednich przyczyn wypadku zaliczamy:
niewłaściwą eksploatację czynnika materialnego
złą organizację stanowiska pracy
wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ilość sub. chemicznej która powoduje śmierć połowy populacji po podaniu w określony sposób to:
dawka pół-śmiertelna medialna
dawka wysoce śmiertelna
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
Ilość sub. chemicznej która powoduje śmierć połowy populacji po podaniu w określony sposób to:
dawka pół-śmiertelna medialna
dawka wysoce śmiertelna
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
LA max w dB:
wzrost intensywności dźwięku
dawka drgań
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
dopuszczalny max poziom dźwięku < 115
LA max w dB:
wzrost intensywności dźwięku
dawka drgań
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
dopuszczalny max poziom dźwięku < 115